ΤτΕ:-Στα-86,96-εκατ.-ευρώ-το-ύψος-των-δανείων-που-έχουν-οι-εταιρείες-διαχείρισης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στα 86,96 εκατ. ευρώ το ύψος των δανείων που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης

Μείωση κατά 695 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το β΄ τρίμηνο του 2022, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 86.966 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 87.661 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32.366 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, από 32.811 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 424 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32.284 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 16.576 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 22 εκατ. ευρώ στα 82 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022. 

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 12.080 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 99 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 42.520 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 40 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 18.217 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 53 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 24.117 εκατ. ευρώ.

 

Related posts

ΥΠΕΝ: Στις 25 Ιουλίου η ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος Αυγούστου

timesadmin

Τα τέσσερα μαύρα σύννεφα του δύσκολου χειμώνα που έρχεται

timesadmin

Ισότιμα και αναλογικά οι πληρωμές στους παρόχους του προγράμματος “ESTIA”

timesadmin

Θετικά μηνύματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού – Γιατί ξεχώρισε την Ελλάδα

timesadmin

Power Pass: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 – Στις 650.000 οι αιτήσεις

timesadmin

Γιατί οι εισπράξεις από ρυθμίσεις εισφορών έκαναν ρεκόρ

timesadmin