ΤΕΠΙΧ-ΙΙΙ:-Ρευστότητα-2,2-δισ.-για-μικρομεσαίες-επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ρευστότητα 2,2 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

της Βάσως Αγγελέτου

Ένα νέο εργαλείο φθηνής ρευστότητας έχουν στα χέρια τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, και τη διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπό τον πρόεδρο, Γεώργιο Ζαββό, και τη διευθύνουσα σύμβουλο, Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Το νέο πρόγραμμα δίνει στις ΜμΕ τη δυνατότητα χρηματοδότησης για επενδύσεις με κόστος έως και 70% χαμηλότερο από το τρέχον στον τραπεζικό κλάδο και αναμένεται να διευκολύνει τη χορήγηση πιστώσεων στο τμήμα της οικονομίας που έχει τη μικρότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ανώτατες τραπεζικές πηγές χαρακτηρίζουν, σε δηλώσεις τους στο “Κ”, ιδιαίτερα σημαντικό το νέο πρόγραμμα εγγυημένης χρηματοδότησης και εκτιμούν ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, είναι η κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων σε κεφάλαιο κίνησης (ειδικού σκοπού), καθώς και η υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και των εργασιών τους. Το ύψος των κεφαλαίων που διατίθεται συνολικά από το πρόγραμμα, μέσω της μόχλευσης από τις τράπεζες, ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει μεσομακροπόθεσμες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι κατά 40% άτοκες, ενώ το υπόλοιπο 60% των δανειακών κεφαλαίων προσφέρεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα για μερική επιδότηση επιτοκίου ύψους έως 3% για έως και 24 μήνες, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού, η επιδότηση παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Για τα κεφάλαια κίνησης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν η επιχείρηση να είναι νεοσύστατη, δηλαδή να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια λειτουργίας, ή οι επιχειρήσεις να είναι υφιστάμενες αλλά να χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά από εργαλείο της ΕΑΤ.

Η επιδότηση δεν παρέχεται στα δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Loan), ενώ για να τη λάβει μια επιχείρηση δεν θα πρέπει να εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 συνεχόμενες ημέρες από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, το μέγιστο ποσό δανείου μπορεί να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ για τις ΜμΕ και να έχει διάρκεια έως 12 χρόνια. Το ποσοστό της εγγύησης της ΕΑΤ ανέρχεται σε 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε 80% για νέες επιχειρήσεις με έως πέντε έτη λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις έχουν δύο δυνατότητες, οι οποίες καλύπτουν τόσο τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης όσο και τις ανάγκες χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων:

Τοκοχρεολυτικό δάνειο με μηνιαία / τριμηναία καταβολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για την κάλυψη όλων των επιχειρηματικών αναγκών. Στα επενδυτικά δάνεια το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 1.600.000 ευρώ και η διάρκειά της από 5 έως 12 έτη. Επιπλέον, προσφέρεται περίοδος χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Πιστωτικό όριο για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, το οποίο διαμορφώνεται από τα 10.000 έως τα 500.000 ευρώ. Στην εν λόγω κατηγορία χρηματοδότησης η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ δύο και πέντε ετών και η περίοδος χάριτος κεφαλαίου δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα opske.gr του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους προς κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι: Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Παγκρήτια, Attica, Optima και Aegean Baltic Bank, καθώς και οι συνεταιριστικές Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και Ηπείρου. 

Η διαδικασία των εγκρίσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Με αυτοματοποιημένους ελέγχους μέσω διαλειτουργικότητας με ΑΑΔΕ / ΕΦΚΑ / ΤΕΙΡΕΣΙΑ και ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία από την επιχείρηση, υποβάλλεται αίτημα προς τις τράπεζες ενδιαφέροντός σας για την αρχική πρόθεση δανειοδότησης.

2. Αυτοαξιολόγηση της επιχείρησης σε τρία βασικά κριτήρια: με ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγια για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Εφόσον η επιχείρηση έχει ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πριν από την αίτηση στο KYC, δεν απαιτείται η επανυποβολή του.

3. Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης (ΚΑΔ, Μέγεθος, Πραγματικοί Δικαιούχοι, De minimis ενισχύσεις) και βασικών στοιχείων αιτούμενου δανείου (ύψος, διάρκεια, σκοπός και Τράπεζα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Πρόγραμμα Κρατικών ενισχύσεων του (ΟΠΣΚΕ) ΥΠΕΘΟ, στη σελίδα https://app.opske.gr/

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, “στόχος είναι η κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η οικονομική κρίση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας. Στην κατεύθυνση αυτή, συμβάλλουμε με χρηματοδοτικά εργαλεία στη διεύρυνση της περιμέτρου πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με χαμηλότοκα δάνεια και εξασφάλιση της απαιτούμενης εγγυοδοσίας. Είναι ενδεικτικό ότι, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης των ΜμΕ μπορεί να φτάσει έως 70% στην περίπτωση του Ταμείου Δανείων, ενώ μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων μειώνεται σημαντικά όχι μόνον το τελικό επιτόκιο, αλλά και οι απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος”.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε ότι “το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χτίζει πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ Ι & ΙΙ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδοτήσεων για τις ΜμΕ, είτε χρειάζονται κεφάλαια κίνησης είτε αναζητούν χρηματοδοτική ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων τους. Εξασφαλίζουν εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, με σημαντικές επιδοτήσεις επιτοκίου, υψηλά ποσοστά συγχρηματοδότησης ή εγγύησης, μεγάλη περίοδο χάριτος αλλά και διάρκεια δανείων”.

Related posts

Επιστολή Παπαλεξόπουλου σε Τσέτη – Μόνο με φυσική παρουσία η ψήφος στο ΣΕΒ όπως λέει το καταστατικό

protothema.gr

Γ. Στουρνάρας (ΤτΕ) : Εφικτή η μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ 24%

James Rollner

Δ. Σταμενίτης: “Επενδύουμε στον διάλογο με τους παραγωγούς για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ”

timesadmin

Τράπεζες: Έχασε ή κέρδισε το δημόσιο από την ανακεφαλαιοποίηση

timesadmin

Α. Βασιλικός (Πρόεδρος ΞΕΕ): Θετικό πρόσημο θα έχει η φετινή τουριστική χρονιά για την Ελλάδα

protothema.gr

“Λευκός καπνός” για μείωση προμηθειών στα POS

wp-needuser