Τα-sos-της-παραγραφής-ασφαλιστικών-οφειλών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα SOS της παραγραφής ασφαλιστικών οφειλών

-|-

Τέσσερα σημεία-κλειδιά προβλέπει η διαδικασία της παραγραφής μη βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών μετά τη 10ετία, η οποία προβλέπεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, την περασμένη εβδομάδα.

Το πρώτο είναι πως ήδη στενεύουν τα χρονικά περιθώρια κουρέματος μη βεβαιωμένων χρεών (αφού ψηφισθεί η σχετική διάταξη), καθώς τα Ταμεία έχουν ξεκινήσει τη βεβαίωσή τους.

Το δεύτερο είναι η δυνατότητα παραγραφής και βεβαιωμένων ρυθμισμένων οφειλών σε περίπτωση που βεβαιώθηκαν μετά από 10 χρόνια από τη “γέννησή” τους.

Το τρίτο είναι πως ακόμη και αν παραγραφούν οφειλές, μπορεί –υπό όρους- να διακοπεί αυτή η παραγραφή.

Το τέταρτο σημείο είναι πως η δυνατότητα παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών μετά την παρέλευση της 10ετίας δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από το 2016.

Πιο αναλυτικά:

1. “Σαφάρι” βεβαιώσεων

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του “Κ”, έχει ξεκινήσει σαφάρι βεβαιώσεων οφειλών έχει αρχίσει μετά το καλοκαίρι ενώ αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τέλος του τρέχοντος μήνα η διάταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα παραγραφής μη βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών μετά την παρέλευση της 10ετίας.

Η αύξηση των βεβαιώσεων οφειλών οδηγεί, προφανώς, σε μείωση των μη βεβαιωμένων οφειλών και άρα εκείνων των χρεών οι οποίες μπορούν να παραγραφούν, σημειώνουν αρμόδια στελέχη του στο Capital.gr.

Συνεπώς, όπως σχολιάζουν αναλυτές της κοινωνικής ασφάλισης, σταδιακά θα μειώνονται ολοένα και περισσότερο εκείνοι οι οφειλέτες οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην εν λόγω νέα ρύθμιση.

2. Δυνατότητα παραγραφής και βεβαιωμένων οφειλών

Με βάση την υπό ψήφιση διάταξη, θα προβλεφθεί δυνατότητα παραγραφής οφειλών στα Ταμεία μετά την έλευση της 10ετίας, δηλαδή οφειλών που γεννήθηκαν πριν αλλά δεν βεβαιώθηκαν πριν από το 2012.

Ωστόσο, θα υπάρχει ειδική µέριµνα για όσους οφειλέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της δεκαετίας, ώστε να µην αδικηθούν παρότι ήταν συνεπείς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια πηγή στο Capital.gr, αυτό σημαίνει πως όσοι οφειλέτες ρύθμισαν οφειλές που γεννήθηκαν προ του 2012 (αλλά βεβαιώθηκαν 10 χρόνια μετά τη “γέννησή” τους) και τηρούν αυτήν τη ρύθμιση, θα έχουν τη δυνατότητα αναδρομικά να ζητήσουν την παραγραφή τους, δηλαδή το κούρεμα όλης ή μέρους της οφειλής που αφορά την περίοδο προ του 2012.

Αυτό σημαίνει πως η ρυθμισμένη οφειλή τους θα μειωθεί (ή θα εκμηδενισθεί αν δεν υπάρχουν οφειλές μετά το 2012) κατά τo ποσό του “κουρεμένου” μέρους της και έτσι θα πέσει (ή θα εκμηδενισθεί αν δεν υπάρχει άλλη οφειλή πέραν του 2012) και το ποσό της μηνιαίας δόσης.

Πιο συγκεκριμένα, αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας τονίζουν πως οφειλές, ακόμα και αν έχουν ρυθμισθεί, εφόσον βεβαιώθηκαν για 1η φορά μετά από 10 χρόνια, εμπίπτουν στην εξαγγελθείσα ρύθμιση (περί παραγραφής στη 10ετία) και άρα μπορούν να παραγραφούν, εφόσον το ζητήσει ο οφειλέτης.

3. Ρήτρες διακοπής της παραγραφής

Να σημειωθεί, όπως, προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη και δύο ρήτρες διακοπής της παραγραφής:

  • Η πρώτη ρήτρα καθορίζεται από υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά σε περιπτώσεις διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, την παραγραφή χρηματικής απαίτησης του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διακόπτει:

κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών, ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται εις χείρας αυτών ή εις χείρας τρίτου ή αν κοινοποιήθηκε στον καθ’ ου η κατάσχεση.

– Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ’ ου έχει εκδοθεί το πρόγραμμα.

αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνυπόχρεου με αυτόν ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται το πρόσωπο αυτό.

– Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή φυσικού ή νομικού προσώπου συνυπόχρεου με αυτόν ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται το πρόσωπο αυτό.

– Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομίας ή στον εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου.

– Η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνυπόχρεου με αυτόν ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται το πρόσωπο αυτό.

– Κάθε πράξη της εκτέλεσης και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατάταξης πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την έναρξη της κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων διοικητικής (αναγκαστικής) εκτέλεσης.

-Η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή

– Η δεύτερη ρήτρα προβλέπει πως η παραγραφή διακόπτεται με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν στενή εννοία, προς τον ασφαλισμένο.

Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1η.1.2026 η παραγραφή ορίζεται πενταετής.

Απαίτηση, η οποία σύμφωνα με το παρόν έχει υποπέσει σε παραγραφή, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Τι ισχύει με παλιότερες παραγραφές

Η δυνατότητα παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών μετά την παρέλευση της 10ετίας δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής (σ.σ. 20ετία) του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν αναζητούνται.

Related posts

Υπογραφή νέου Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας στην Έρευνα και την Καινοτομία

timesadmin

Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις επιταγές θεάτρου της ΔΥΠΑ

timesadmin

Οι πληρωμές από Υπ. Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 7-11 Φεβρουαρίου

timesadmin

Όφελος 80% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την επιδότηση στο ρεύμα

timesadmin

Στο 11,6% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Μείωση 1,8% σε σχέση με τον Ιούνιο

timesadmin

Koμισιόν: Παράταση 2 μηνών στην προθεσμία εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

timesadmin