Τα-6-κρίσιμα-νομοσχέδια-του-ΥΠΕΘΟ-για-το-φετινό-καλοκαίρι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 κρίσιμα νομοσχέδια του ΥΠΕΘΟ για το φετινό καλοκαίρι

-|-

Ριζικές αλλαγές στις ΔΕΚΟ, τις δημόσιες επενδύσεις, τον επιχειρηματικό χάρτη και τη φορολογία φέρνουν τα 5+1 νομοσχέδια που έχει δρομολογήσει και σταδιακά θα αρχίσει να παρουσιάζει το επόμενο διάσημα το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τα οποία αναμένεται να ψηφιστούν μέχρι και τον Σεπτέμβριο. 

Από τα πρώτα νομοσχέδια που θα έρθουν θα είναι το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέλει να εφαρμόσει μοντέλο ΔΕΗ σε 8 από τις ΔΕΚΟ του Υπερταμείου, δημιουργώντας διαδικασίες-πιλότο και για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα. Το νομοσχέδιο αφορά τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια διοίκηση ιδιωτικοοικονομικού χαρακτήρα με πιο εύκολες προσλήψεις και απολύσεις, καλύτερες αμοιβές και διοίκηση που έχει εμπειρία ιδιωτικού τομέα. 

Η δεύτερη φάση αφορά τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, που θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί ο εταιρικός τους μετασχηματισμός. Περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική τους εξυγίανση και σε κάποιες περιπτώσεις την αναζήτηση στρατηγικού εταίρου κατά το πρότυπο της ΔΕΗ. Δεν είναι τυχαίο ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στις πλέον προβληματικές σήμερα επιχειρήσεις, όπως τα ΕΛΤΑ, τις αστικές συγκοινωνίες του ΟΑΣΑ (με τις θυγατρικές του ΟΣΥ-ΣΤΑΣΥ), τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τους Οργανισμούς Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την εταιρεία της Διώρυγας Κορίνθου, τις Ελληνικές Αλυκές και τη ΔΕΘ Helexpo.

Το τρίτο στάδιο μετασχηματισμού τόσο για τις ΔΕΚΟ όσο και για τον στενότερο δημόσιο τομέα θα είναι η θεσμοθέτηση συνταγματικών αλλαγών που δεν θα ανατρέψουν μεν τη λεγόμενη μονιμότητα, αλλά θα κάνουν πιο ευέλικτη και λειτουργική τη δημόσια διοίκηση και θα επιτρέψουν να προσελκύσει καλύτερα στελέχη με καλύτερες αμοιβές και ταχύτερη υπηρεσιακή εξέλιξη.

Δημόσιες επενδύσεις 

Το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων φιλοδοξεί να βάλει σε νέες βάσεις τις επενδύσεις του Δημοσίου, με πρώτο βήμα τη δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται τόσο από το ΥΠΕΘΟ και τους φορείς υλοποίησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η πορεία όλων των δημόσιων επενδύσεων. 
Με το νομοσχέδιο θα θεσμοθετούνται επίσης: 

 – Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 20ετίας. Στρατηγικός στόχος είναι να υπάρξει για πρώτη φορά ένας εκ των προτέρων μακροπρόθεσμος σχεδιασμός σε τρία στάδια. Στην κατεύθυνση αυτή, στο πρώτο στάδιο θα θεσπίζεται ένα στρατηγικό πλάνο 20ετίας για όλες τις δημόσιες επενδύσεις. 

– Ειδική μερίδα για τις φυσικές καταστροφές. Νέο κεφάλαιο για το ΠΔΕ θα είναι η πρόβλεψη και η χρηματοδότηση έργων που θα θωρακίζουν τη χώρα κατά της κλιματικής αλλαγής. 

– Κωδικοποίηση διατάξεων – ξεκαθάρισμα έργων. Η εκκαθάριση σε νομικό επίπεδο αλλά και σε φυσικό αντικείμενο υλοποίησης. Το πιο δύσκολο κομμάτι στην υλοποίηση του νομοσχεδίου θα είναι η αλλαγή των διαδικασιών, ώστε οι δημόσιες επενδύσεις να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα χωρίς αποκλίσεις. Επίσης, θα γίνεται σε ετήσια βάση η εκκαθάριση των ανενεργών έργων που είναι συγχρηματοδοτούμενα, ώστε είτε να υλοποιούνται με εθνικούς πόρους είτε να απεντάσσονται εντελώς από το ΠΔΕ.

Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

Ακόμα ένα κρίσιμο νομοσχέδιο, το οποίο, αν πετύχει, θα αλλάξει τον επιχειρηματικό χάρτη, είναι αυτό που θα συμπληρώνει τα κίνητρα για τη συγχώνευση επιχειρήσεων, το οποίο στον πυρήνα του θα απελευθερώνει και θα επεκτείνει τα υφιστάμενα κίνητρα και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στις αλλαγές που έρχονται περιλαμβάνονται: 

1. Η επέκταση του ισχύοντος πλαισίου στην απορρόφηση μικρών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί το εύρος των πιθανών συγχωνεύσεων και συνεργασιών, το οποίο σήμερα περιορίζεται μεταξύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

2. Η δυνητική συγχώνευση ελληνικών επιχειρήσεων με μικρές ή μεγαλύτερες εταιρείες του εξωτερικού. 

3. Η κωδικοποίηση και απλούστευση του πλαισίου, που σήμερα περιλαμβάνει νόμους από τη δεκαετία του 1970. Επίσης, επιδίωξη είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κινήτρων, στον βαθμό που θα συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εμφανίζεται διστακτική, προβάλλοντας επιχειρήματα στο πλαίσιο του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων.

4. Η θέσπιση φορολογικών κινήτρων σε επενδυτές, όπως οι angel investors, οι οποίοι δεν θα τοποθετούν μόνο κεφάλαια, αλλά θα βοηθούν στη διοίκηση και την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές, όπως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα εισάγονται στην εναλλακτική αγορά. Τα κίνητρα θα είναι αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για το Elevate Greece (έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 50% του κεφαλαίου που επενδύεται και έως 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος).

5. Θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για την εισαγωγή στην κύρια αγορά, όπως υπερέκπτωση δαπανών που συνδέονται με την είσοδό τους σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά. 

6. Κίνητρα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της δημιουργίας, δηλαδή δεν είναι πλέον startups. 

7. Είναι πιθανό να επεκταθεί το χρονικό όριο των 3 ετών που υφίσταται σήμερα για την απαλλαγή φόρου για κέρδη που συνδέονται με εκμετάλλευση πατέντας.

8. Θα μειωθεί το κόστος εισαγωγής στην εναλλακτική αγορά. 

9. Για την ενίσχυση της εξωστρέφειας θα ενισχυθεί περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο, που προβλέπει φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες δραστηριότητες.

Φορολογία 

Στον τομέα της φορολογίας το πιο ενδιαφέρον νομοσχέδιο είναι αυτό που θα κάνει τις σημειακές αλλαγές που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στη φορολογία των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο δεν θα είναι έτοιμο πριν από το φθινόπωρο, στις αλλαγές που εξετάζονται είναι κάποια μικρή μείωση της ελάχιστης αμοιβής της συμπερίληψης στα κριτήρια και του οικογενειακού εισοδήματος.

Επίσης, εξετάζεται να γίνει πιο απλή η διαδικασία προσφυγής κατά του τεκμαρτού εισοδήματος που επιβάλλει η εφορία, να ενταθούν οι έλεγχοι και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και με τη χρήση των στοιχείων του myDATA.

Τέλος, ένα από τα νομοσχέδια του καλοκαιριού θα είναι και αυτό που θα φέρει το ηλεκτρονικό χαρτόσημο, δηλαδή τη μεταφορά του χαρτοβασιλείου που επικρατεί σήμερα στα χαρτόσημα σε ηλεκτρονική μορφή.

Related posts

Νέα γενιά επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα και μετοχές μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

timesadmin

“Συνέδριο ECONOMIST”: Την αισιοδοξία του για την ελληνική οικονομία εξέφρασε ο Γκίκας Χαρδούβελης

timesadmin

Γ. Στασινός στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μηχανικοί είναι έννοιες ταυτόσημες

James Rollner

Γ. Στουρνάρας: Πιθανότερες πλέον τρεις αντί για τέσσερις μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο 2024

protothema.gr

Eurobank: Οι δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας και συγκυρίας του γ’ τριμήνου

timesadmin

Κ. Χατζηδάκης για συντάξεις δικαστικών: Θα προστατεύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα από νέα ελλείμματα

timesadmin