Σε-κυρίαρχο-μέσο-πληρωμών-αναμένεται-να-εξελιχθεί-το-iris-και-στην-Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε κυρίαρχο μέσο πληρωμών αναμένεται να εξελιχθεί το IRIS και στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες υποχρεούνται να προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS). Προς το παρόν το μέτρο αφορά τους επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει μέχρι το τέλος του άλλου μήνα να έχουν συνδέσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς με το IRIS, ώστε να μπορούν να δέχονται πληρωμές για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδεθούν με το IRIS μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι προμήθειες για τους καταναλωτές είναι μηδενικές, ενώ για τους επαγγελματίες σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις κάρτες. Δεν αποκλείεται, όμως, να υπάρξει απάντηση από τις εταιρείες καρτών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα δουν τους τζίρους τους να μειώνονται ραγδαία. Ήδη στις μεγάλες αγορές η πληρωμή μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, σε αντίθεση με τη χώρα μας, όπου η εφαρμογή χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για μεταφορά ποσών μεταξύ φίλων και οικογενειών. Ωστόσο οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ραγδαία η χρήση του.

Πάντως, στην περίπτωση που οι επαγγελματίες δεν προχωρήσουν στη διασύνδεσή τους με το ανωτέρω σύστημα στις επόμενες 30 ημέρες, θα κληθούν να καταβάλουν τσουχτερά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, οι “καμπάνες” ανέρχονται στα 1.500 ευρώ για όσους επαγγελματίες δεν αποκτήσουν- εγγραφούν στο σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, ενώ θα επιβληθεί και πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όσους δεν προχωρήσουν στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην εφορία.

Μάλιστα, μετά τις 30 Ιουνίου αναμένεται κλιμάκια του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ να σαρώσουν την αγορά με ελέγχους. Τα δεδομένα θα τα λάβουν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, που θα έχει προχωρήσει στις σχετικές διασταυρώσεις, έτσι ώστε οι ελεγκτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα IRIS και εάν έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό στην εφορία. Επί της ουσίας, η ΑΑΔΕ θα λάβει αναλυτικά στοιχεία από τις τράπεζες και εν συνεχεία θα προχωρήσει στον καταλογισμό των προστίμων. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στο σύστημα άμεσων πληρωμών 300.000 επαγγελματίες και απομένουν 600.000. Όπως προκύπτει από την απόφαση, όσοι συμμορφωθούν και εντός 30 ημερών καταβάλουν το πρόστιμο, αυτό θα μειώνεται κατά 50%.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία:

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία IRIS online payments.

2. Από τους δικαιούχους πληρωμής εξαιρούνται:
α) Τα άτομα με αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
β) Τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων (αυτόματοι πωλητές) μέχρι και την 31η/12/2024.

3. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων ορίζονται:
α) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης.
β) Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

4. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάσει των αρμοδιοτήτων τους διαπιστώσουν παράβαση, συμπληρώνουν και διαβιβάζουν σχετική έκθεση ελέγχου προς τις αρμόδιες αρχές για τη βεβαίωση παραβάσεων και επιβολή προστίμων.

5. Οι αρμόδιες αρχές συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

6. Οι δικαιούχοι πληρωμής δηλώνουν ηλεκτρονικά έναν ή περισσότερους επαγγελματικούς λογαριασμούς στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας.

7. Στον επαγγελματικό λογαριασμό αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

8. Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

9. Σε όποιον δεν προχωρήσει στη σύνδεση με το IRIS επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου της παρούσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης, και ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

10. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού μειώνεται στο ήμισυ αν:
α) Ο υπόχρεος, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών, μέσων πληρωμής με κάρτα και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό.

11. Για τη μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

12. Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχονται καταγγελίες για τη μη αποδοχή πληρωμών με χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία IRIS online payments, από υπόχρεο, αυτές κοινοποιούνται στην ΑΑΔΕ και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητάς τους.
 

Related posts

Πλειστηριασμοί: Στα αζήτητα βιομηχανικά ακίνητα, ξενοδοχεία και… κέντρα διασκέδασης

timesadmin

Προς 24 Απριλίου η ανακοίνωση για το “Καλάθι του Πάσχα”

protothema.gr

Υπουργείο Εργασίας: Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 5 Ιανουαρίου

timesadmin

SocGen: Η αξιολόγηση της Ελλάδας σύντομα θα φτάσει εκείνη της Ιταλίας

timesadmin

Στα ναυπηγεία Βαφειάς, Φράγκου και Τσάκος με νέες παραγγελίες

timesadmin

Ξεπέρασαν τις 25.000 οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό το α’ 4μηνο του 2024

wp-needuser