Ποιες-οφειλές-προς-τα-ταμεία-διαγράφονται-λόγω-10ετίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες οφειλές προς τα ταμεία διαγράφονται λόγω 10ετίας

Του Κώστα Κατίκου

Παραγραφή χρεών στα ταμεία, μπορούν να πετύχουν χιλιάδες οφειλέτες με χρέη που βεβαιώθηκαν μετά το 2016 και είχε συμπληρωθεί ήδη μια 10ετία από τον χρόνο που δημιουργήθηκαν χωρίς εντός αυτής της 10ετίας να έχει προηγηθεί “διακοπτικό γεγονός” της παραγραφής, όπως για παράδειγμα όχληση ή ειδοποίηση για οφειλή. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει σχεδόν το 80% των οφειλετών του ΕΦΚΑ εκ των οποίων το 65% έχει χρέη που ανάγονται πριν από το 2009.

Οι παλαιοί οφειλέτες (από 2009 και παλαιότερα) έχουν χρέη που είναι πέραν της 10ετίας και πολλά από αυτά μπορούν να διαγραφούν οριστικά με βάση τον νόμο 4997/2022.

Η παραγραφή ήταν 20ετής, αλλά με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε 10ετής και με τον νόμο 4997/2022 που εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ η παραγραφή χρεών από τη 10ετία πέφτει στην 5ετία από το 2026 και μετά.

Η 10ετής παραγραφή αφορά τα χρέη που βεβαιώθηκαν στα ταμεία από 12/5/2016 και μετά και κατά τον χρόνο βεβαίωσής τους είχε συμπληρωθεί 10ετία. 

Αυτό σημαίνει ότι όσα χρέη καταλογίστηκαν μετά το 2016, και ανατρέχουν πέραν της10ετίας αυτομάτως σβήνονται από την καρτέλα των οφειλών. Για παράδειγμα:

1. Ελεύθερος επαγγελματίας με οφειλή από το 2002 και μετά που του καταλογίστηκε το 2018, θα τύχει παραγραφής των χρεών από το 2002 ως το 2007 και θα χρωστά για την περίοδο 2008-2018. 

2. Οφειλή της περιόδου 2004-2020 η οποία βεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2020, θεωρείται παραγεγραμμένη για το διάστημα 2004 ως και 2009 διότι υπερβαίνει τη 10ετία κατά τη βεβαίωση της οφειλής. Επομένως, η ενεργή οφειλή είναι αυτή που αφορά το διάστημα 2010-2020

3. Οφειλή της περιόδου 1998-2015 η οποία βεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2016, θεωρείται παραγεγραμμένη για το διάστημα 1998 ως και 2006 διότι είναι πέραν της 10ετίας εντός της οποίας βεβαιώθηκε η οφειλή. Επομένως, η ενεργή οφειλή είναι αυτή της περιόδου 2007-2016.

Από την ανάλυση των χρεών που κάνει ο ΚΕΑΟ στην έκθεση του α΄ τριμήνου του 2024, προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 47.884.986.511 ευρώ, το 65,69% δηλαδή ποσό ύψους 31.453.985.612 ευρώ προέρχεται από χρέη που δημιουργήθηκαν ως το 2009 και το 34,31% (ποσό 16.431.000.899 ευρώ) από χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά.

Πολλά από τα χρέη αυτά, και κυρίως τα παλιά πριν από το 2009, είναι στην κατηγορία της παραγραφής και οι οφειλέτες τους έχουν κάθε λόγο να εξετάσουν τι μπορούν να διαγράψουν. 

Για να ακυρωθεί μέρος ή και το σύνολο της οφειλής τους εφόσον εμπίπτει σε 10ετή παραγραφή, οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ΚΕΑΟ με την οποία θα ζητούν να διαγραφεί βεβαιωμένο χρέος μετά το 2016 που κατά την ημερομηνία βεβαίωσης έχει συμπληρώσει 10ετία και ως εκ τούτου θεωρείται παραγεγραμμένο βάσει του άρθρου 6 του νόμου 4997/2022.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα τύχουν παραγραφής χρεών θα χάσουν και το αντίστοιχο διάστημα από τον χρόνο ασφάλισης και από το ποσό σύνταξης. Μπορούν όμως είτε πληρώσουν μέρος από τον παραγραμμένο χρόνο για να συμπληρώσουν ασφαλιστικό χρόνο για να βγουν στη σύνταξη, είτε να προβούν σε αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Ο χρόνος παραγραφής μηδενίζεται με “διακοπτικό” γεγονός, δηλαδή όταν ο ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ειδοποιήσουν -εντός της 10ετίας- με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή, με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση, εφόσον υπάρξει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, επιβολή κατάσχεσης επί κινητής/ακίνητης περιούσιας ή απαίτησης εις χείρας Τρίτου, προσδιορισμός προγράμματος πλειστηριασμού κ.λπ.) κ.ά.

5ετής η παραγραφή από το 2026

Από το 2026, η παραγραφή πέφτει στην 5ετία, και οι απαιτήσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες εισφορές χρονικής περιόδου ασφάλισης από 1/1/2026 και μεταγενέστερα θα παραγράφονται στην 5ετία. Για παράδειγμα, η αξίωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την είσπραξη οφειλής από εισφορές των μηνών από 01/2026 έως και 12/2026 παραγράφεται την 01/01/2032, των μηνών από 01/2027 έως και 12/2027 παραγράφεται την 01/01/2033, κ.ο.κ.

Πότε παραγράφονται χρέη στον ΕΦΚΑ

Περίοδος οφειλής

Χρόνος παραγραφής

2005

1ος 2016

2006

1ος 2017

2007

1ος 2018

2008

1ος 2019

2009

1ος 2020

2010

1ος 2021

2011

1ος 2022

2012

1ος 2023

2013

1ος 2024

2014

1ος 2025

2015

1ος 2026

2016

1ος 2027

2017

1ος 2028

2018

1ος 2029

2019

1ος 2030

2020

1ο ς2031

2021

1ος 2032

2022

;ος 2033

2023

1ος 2034

2024

1ος 2035

2025

1ος 2036

2026 (*)

1ος 2032

2027

1ος 2033

2028

1ος 2034

2029

1ος 2035

2030

1ος 2036

2031

1ος 2037

(*)Από 1/1/2026 η παραγραφή είναι 5ετής

Τα χρέη στα ταμεία ανά έτος

ΕΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ (*)

ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

2009 και παλαιότερα  

31.453.985.612

638.450

2010 και μετά (σύνολο) 

16.431.000.899

1.545.675

Χρέη από 2010 και μετά ανά έτος

2010

2.222.434.513

83.440

2011

1.823.800.209

87.933

2012

1.289.029.155

73.810

2013

887.687.414

69.604

2014

668.190.085

70.350

2015

529.701.309

63.876

2016

615.566.199

91.531

2017

4.818.065.405

334.012

2018

1.003.023.282

99.707

2019

660.893.736

86.172

2020

869.623.573

115.303

2021

452.759.826

121.514

2022

356.860.235

99.919

2023

229.034.174

142.227

2024 (α΄τρίμηνο)

4.331.786

6.277

ΣΥΝΟΛΑ

47.884.986.511 €

2.184.125

(*)κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη. Πηγή: έκθεση ΚΕΑΟ α΄τρίμηνο 2024

Related posts

Θ. Σκυλακάκης: Περιμένετε να δείτε τις τελικές τιμές των τιμολογίων για να επιλέξετε πάροχο

timesadmin

Πλήθος παραβάσεων στη χρήση αιγιαλού-παραλίας στην Ανατολική Αττική

timesadmin

Βεβαίωση οφειλών σε τράπεζες και Δημόσιο με ένα “κλικ”

timesadmin

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 – 29 Σεπτεμβρίου

timesadmin

ΤτΕ: Μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το α’ εξάμηνο

timesadmin

Προς τα 820 ευρώ ο κατώτατος μισθός

timesadmin