Πανελλαδικές-2024:-Τι-ισχύει-με-τις-σχολές-Μηχανικών-που-αναγνωρίστηκαν-ως-ισότιμες-με-Πολυτεχνικές
Uncategorized

Πανελλαδικές 2024: Τι ισχύει με τις σχολές Μηχανικών που αναγνωρίστηκαν ως ισότιμες με Πολυτεχνικές

Πανελλαδικές 2024: Τι ισχύει με τις σχολές Μηχανικών που αναγνωρίστηκαν ως ισότιμες με Πολυτεχνικές

Σε σύγχυση οι υποψήφιοι παραμονές συμπλήρωσης του μηχανογραφικού – Ολοκληρώθηκε η αντιστοίχιση 18 τμημάτων Μηχανικών με Πολυτεχνικές Σχολές – Θα οριστικοποιηθεί με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ

panellinies

Βασιλική Χρυσοστομίδου

Το ζήτημα της αντιστοίχισης των 18 τμημάτων Μηχανικών με Πολυτεχνικές Σχολές και ο τρόπος που θα επηρεάσει τις επιλογές τους, έρχεται να προστεθεί στον «γρίφο» του μηχανογραφικού, για τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών.

Επειδή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το ΦΕΚ της αναγνώρισης της ισοτιμίας των σχολών Μηχανικών με Πολυτεχνικές, πολλοί ενδιαφερόμενοι παραμένουν σε σύγχυση σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να προσθέσουν τα συγκεκριμένα τμήματα στις επιλογές τους.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξηγούν στο protothema.gr σε τι στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, αποσαφηνίζοντας την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται, ότι – κατά πάσα βεβαιότητα – τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, ξεκινά η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών, η οποία θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες.

Εάν δεν συγκεντρώσουν τα μόρια για να εισαχθούν, για παράδειγμα, στους Πολιτικούς Μηχανικούς του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αρκετοί θα προβληματιστούν αν η αμέσως επόμενη εναλλακτική στο μηχανογραφικό τους πρέπει να είναι η σχολή Πολιτικών Μηχανικών στην Πάτρα ή η αντίστοιχη πλέον, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ανήσυχοι γονείς, παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο στο πανεπιστήμιο για να ρωτήσουν: «Αν δηλώσει το παιδί μου στο μηχανογραφικό τμήματα Μηχανικών στο ΠΑΔΑ, θα είναι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής ισότιμης με το ΕΜΠ;».

Απαντώντας θετικά στο ερώτημα, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεργίου, επισημαίνει τα εξής: «Το άρθρο 66 του νόμου 4610/2019 προβλέπει τη διαδικασία αντιστοίχισης των τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής. Χάρη στη σημαντική προεργασία της ΕΘΑΑΕ που αφορούσε στις πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών και  την προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεων, την υλοποίηση των ορθών παρατηρήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)  και των ανά κρινόμενη ειδικότητα Καθηγητών από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, τη θετική στάση των Υπουργείων Μεταφορών, Παιδείας και Περιβάλλοντος και υπό την αιγίδα του Πρύτανη και το συντονισμό της Κοσμητείας, ανταμείφθηκε η σημαντική λεπτομερειακή δουλειά, που έγινε κατά την προηγούμενη πενταετία από τα Τμήματα Μηχανικών και ολοκληρώθηκε με επιτυχία για όλα τα Τμήματα του ΠΑΔΑ η προαπαιτούμενη θετική γνωμοδότηση των επταμελών επιτροπών του αρθρ. 66 του Ν. 4610, όπως άλλωστε και για τα περισσότερα άλλα, επίσης πολύ αξιόλογα Τμήματα Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, του ΕΛΜΕΠΑ και του Π-Λ».

Με τη δημοσίευση των αναμενόμενων σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες θα βασιστούν στις θετικές εισηγήσεις των ανωτέρω επιτροπών, οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανικών θα έχουν τη δυνατότητα, όπως και οι απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών, κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, να εγγράφονται στο ΤΕΕ με πρόσβαση στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ99 (ΦΕΚ 187/5.11.2018).

«Ωστόσο», συνεχίζει ο Κοσμήτορας, «επειδή αυτή την περίοδο αναμένεται η έκδοση των σχετικών ΚΥΑ, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα προλάβουν να περάσουν οι αλλαγές στο φετινό μηχανογραφικό. Παρόλαυτα όσοι υποψήφιοι επιλέξουν Τμήμα της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ, όπως και των άλλων Τμημάτων για τα οποία υπάρχει η σχετική θετική γνωμοδότηση των Επιτροπών, σε 5 χρόνια όταν αποφοιτήσουν, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κατόπιν εξετάσεων όπως προβλέπεται για όλους τους αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών, θα λάβουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα με τους υπόλοιπους αποφοίτους των Πολυτεχνείων της χώρας», εξηγεί.
Οι αποφάσεις των επταμελών επιτροπών για το ΠΑΔΑ, αφορούν στην αντιστοίχιση των Τμημάτων Ναυπηγών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών. Με τη δημοσίευση των σχετικών ΚΥΑ στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ αποκτά τη δυνατότητα ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής, στην οποία θα ενταχθούν τα ανωτέρω τμήματα», συνεχίζει ο Δρ. Κ. Στεργίου.

Όσον αφορά στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, ο κ. Στεργίου διευκρινίζει ότι «η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την ένταξη του Τμήματος σε Πολυτεχνική Σχολή. Αν και πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο Τμήμα Μηχανικών με κύρος, που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος σε biomedical engineering, δηλαδή σπουδές που προσφέρονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως ενδεικτικά το Columbia, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχό του στην Ελλάδα. Λόγω της μοναδικότητας του Τμήματος και της μη ύπαρξης σχετικής βασικής ειδικότητας στο ΤΕΕ, δεν ήταν δυνατή η ισοτίμησή του με αντίστοιχο τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής και απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το ΤΕΕ. Τα υπάρχοντα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος βεβαίως παραμένουν ακέραια και οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν άριστη επαγγελματική αποκατάσταση», καταλήγει ο Κοσμήτορας.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 66 του Ν.4610/2019 στη συνεδρίασή της στις 5 Ιουνίου 2024, κατά την οποία εισηγήθηκε την πλήρη αντιστοίχιση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

«Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο από την ίδρυσή του ως πανεπιστημιακό τμήμα το 2019 αποτελεί μοναδικό προορισμό για όσους αγαπούν τα ηλεκτρονικά και θέλουν να σπουδάσουν το εξαιρετικό αυτό αντικείμενο και να αποκτήσουν στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο τις γνώσεις και δεξιότητες του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, περιμένει τώρα την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία της αντιστοίχισής του με τα τμήματα των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας μας», διευκρινίζει ο δρ Γιάννης Χατζάκης, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ.

Αναφερόμενος στη σημασία καθώς και στην αναδρομική ισχύ της απόφασης, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «τα διπλώματα που θα απονεμηθούν από το Τμήμα και αυτά που έχουν απονεμηθεί μέχρι σήμερα, σύντομα θα αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και οι απόφοιτοι του 5ετούς προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος θα μπορούν να εγγράφονται στο ΤΕΕ ως Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι το μοναδικό Τμήμα στην Περιφέρεια της Κρήτης, που μετά την αναμενόμενη έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θα οδηγεί αποκλειστικά στα επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού του άρθρου 11 του ΠΔ 99/2018. Τα υπόλοιπα Τμήματα με δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα με εξαιρετική γεωγραφική κατανομή σε έξι διαφορετικές Περιφέρειες και είναι εμφανές ότι στην Κρήτη πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό Τμήμα 5ετούς φοίτησης όπως και τα άλλα, για να υπάρχει η δυνατότητα για σχετικές σπουδές από τους υποψηφίους φοιτητές και στην Κρήτη.

Η εξέλιξη αυτή για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, που έχει στη ιστορία του στην πόλη των Χανίων πολλές δεκαετίες, όπως και πολλές μεταρρυθμίσεις σε διαφορετικά επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης, αποτελεί μια αναγνώριση ότι σήμερα βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα της Κρήτης και της χώρας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, διεξάγοντας πρωτοποριακή ερευνητική  δραστηριότητα στους πιο σύγχρονους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, και αποζητώντας την αριστεία σε κάθε του δράση», καταλήγει.

Οι σχολές Μηχανικών με αναγνώριση αντιστοιχίας Πολυτεχνικών Σχολών είναι οι ακόλουθες:

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στο Αιγάλεω: Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (αντιστοιχίζεται με Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης) και Μηχανικών Βιοϊατρικής (αναγνώριση Πολυτεχνικής χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα καθώς δεν υπάρχει η ειδικότητα στο ΤΕΕ).

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ): Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά), Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο).

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα).

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες), Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη), Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη), Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες), Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη).

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντιστοίχισης με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, αναμένεται θεαματική άνοδος των βάσεων εισαγωγής στις συγκεκριμένες σχολές – αν όχι φέτος, του χρόνου. Επειδή, δε, πρόκειται για τυπικό ζήτημα, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας παροτρύνουν τους υποψηφίους να δηλώσουν τις συγκεκριμένες σχολές στο μηχανογραφικό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Απόστολος Λύτρας: Ξανά στο σφυρί η μεζονέτα του στο Χαλάνδρι

Αλβανία: Καθαίρεσαν από δήμαρχο Χειμάρρας τον Φρέντι Μπελέρη

Βρετανία: Κυβέρνηση με τη «Θάτσερ των Εργατικών» στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει ο Στάρμερ – Ποιοι θα αναλάβουν νευραλγικά πόστα

Βασιλική Χρυσοστομίδου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

-

Φλεγμονή: Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουμε κάθε πρωί για να την φρενάρουμε

Υποχρεωτικές αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Δευτέρα

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου μπορεί να καταλάβει αν κάποιος θα πετύχει στη ζωή του από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά

Youtuber τοποθέτησε GoPro σε ένα Air Fryer για να δει τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος: Άναυδοι οι χρήστες του διαδικτύου

Κάθε πότε θα πρέπει να ζυγιζόμαστε τελικά; Ο ειδικός απαντά

Ο «ασταμάτητος» Λεωνίδας μας συστήνει το wind surf μέσα από τα μάτια του

Βάλτε το 5G στην πρίζα και απογειώστε το ίντερνετ στο σπίτι σας

Τι κάνει ένας ογκολόγος καθημερινά για να προλάβει την εμφάνιση καρκίνου

Μια παραλία με γαλαζοπράσινα νερά στην «Πεταλούδα του Αιγαίου»

Δείτε Επίσης

Related posts

Ηράκλειο: Οι σφαίρες έπεφταν βροχή σε γιορτή

protothema.gr

Έφτασε στα Κύθηρα ο καπνός από την φωτιά στην Κορινθία

protothema.gr

Κρήτη: Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος ναυαγοσώστης

protothema.gr

Για επείγουσα ανάγκη επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες για την έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιών, μιλά ο Αρναούτογλου

protothema.gr

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακό βίντεο από βολές πλοίων στο Ιόνιο

protothema.gr

Φωτιά στην Κέρκυρα – Ρίψεις από 5 αεροσκάφη

protothema.gr