ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 13 νέες παρεμβάσεις στο Δημόσιο

-|-

Δεκατρείς παρεμβάσεις με στόχο την καλύτερη λειτουργία του δημοσίου αλλά και τη βελτίωση των αμοιβών των υπαλλήλων θα “τρέξει” το Υπουργείο Εσωτερικών το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τις προσλήψεις, τον ΑΣΕΠ, τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων, την αξιολόγηση, την ανταμοιβή των αποδοτικών υπαλλήλων αλλά και αύξησεις των μισθών όλων.

Πιο αναλυτικά:

1. Νέα διαδικασία προσλήψεων σε κρίσιμες ειδικότητες (π.χ. εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές)

2. Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ

3. Ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων για την αυτόματη επιβεβαίωση στοιχείων

4. Ενίσχυση ΑΣΕΠ σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, έμφαση στην εξέλιξη των δομών του, σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα προβλέπουν τις ανάγκες του Δημοσίου, που θα λαμβάνουν υπόψιν τον αντίκτυπο των τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, για την πιο αποτελεσματική στελέχωση του Δημοσίου.

5. Νέο, εκσυγχρονισμένο και απλοποιημένο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, όπως επίσης νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων δημοσίου, με συμβόλαια απόδοσης στη βάση ετήσιας αξιολόγησης επίτευξης στόχων και δυνατότητα εφαρμογής bonus παραγωγικότητας. Επιπροσθέτως, οι Διοικήσεις φορέων δημοσίου θα μπορούν να παύονται σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απόδοσης.

6. Αξιολόγηση και στοχοθεσία, με νέο σύστημα παρακίνησης-επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας), με επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά το 2023 εφαρμόζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης-στοχοθεσίας, με επικέντρωση στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων των υπαλλήλων και των προϊσταμένων για την εκπλήρωση των στόχων της οργανικής μονάδας.

7. Πιστοποίηση των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενός νέου θεσμού που θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής στα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου για την εφαρμογή της αξιολόγησης στους φορείς αυτούς, και θα επεκταθεί η εφαρμογή του νέου νόμου στοχοθεσίας και αξιολόγησης σε ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημόσιου τομέα.

8. Νέος μηχανισμός αποτύπωσης δεικτών ικανοποίησης των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο.

9. Αυξήσεις σημαντικές για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, με πρόσθετη αύξηση του επιδόματος παιδιού και του επιδόματος για θέσεις ευθύνης.

10. Νέο, πάγιο σύστημα επιβράβευσης και παρακίνησης των υπαλλήλων του δημοσίου στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, το λεγόμενο bonus παραγωγικότητας.

11. Συνεχής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων. Δρομολογούνται πλούσια προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων με την πολύτιμη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των δεξιοτήτων 250.000 δημοσίων υπαλλήλων.

12. Σύσταση ειδικής μονάδας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την ενεργοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματική απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνη.

13. Βέλτιστος συντονισμός των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης μέσω της αποφυγής τυχόν αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και της άρσης ενδεχόμενων ασαφειών.

Διαβάστε ακόμη:

* Δημόσιο: Τι αλλάζει στην επιλογή προϊσταμένων και διοικητών

* Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο από 01.01.2024 – Πίνακες
 

Related posts

Προχωράει ο διαγωνισμός για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ

timesadmin

Ποιοι θα πάρουν και γιατί τα 387 εκατομμύρια από το υπουργείο Τουρισμού

timesadmin

Αναζητούνται κονδύλια για το έργο των διοδίων με το χιλιόμετρο

timesadmin

Οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

timesadmin

Alpha Bank: Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας επικυρώνει την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας

timesadmin

Επανασχεδιασμός των δρομολογίων κρουαζιέρας μετά την νέα ανάφλεξη στην Μ. Ανατολή

timesadmin