Οι-κίνδυνοι-για-την-ανάπτυξη-το-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη το 2022

-|-

Η παράταση της πανδημίας, οι ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών όπως το Ταμείο ανάκαμψης, είναι οι βασικοί κίνδυνοι που επισημαίνουν ΟΟΣΑ και ΕΕ και παραδέχεται και το ΥΠΟΙΚ για την ανάπτυξη του 2022.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία παρακολουθεί πιο στενά την πορεία της οικονομίας λόγω και τους καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας, θεωρεί ως πρώτο και μεγαλύτερο κίνδυνο την παράταση της πανδημίας.

Όπως υποστηρίζει στην έκθεση για την 12η μεταμνημονιακή αξιολόγηση, μια συνέχιση των περιορισμών θα δημιουργήσει για το 2022, νέες ανάγκες για μέτρα στήριξης (πέρα από τα 3 δισ. ευρώ που έχουν ήδη ενταχθεί στον προϋπολογισμό, ανατρέποντας τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς που έχουν γίνει.

Επίσης, λόγω της παράτασης της πανδημίας είναι ενδεχόμενο, σύμφωνα με την Επιτροπή να έχουμε και καταπτώσεις μέρους των κρατικών εγγυήσεων για τα δάνεια ύψους 11,6 δισ.ευρώ, τα οποία δόθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας σε επιχειρήσεις.

Ένα δεύτερος κίνδυνος που επισημαίνεται, είναι η διατήρηση των υψηλών τιμών στα ενεργειακά προϊόντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενεργοποιήσει πρόσθετα μέτρα στήριξης. Σε ο,τι αφορά το μέγεθος του πληθωρισμού η ΕΕ δείχνει να μη ανησυχεί καθώς παρά την σημαντική του αύξηση είναι σε μέσα επίπεδα πολύ χαμηλός σε σχέση με την μέσο ευρωπαϊκό όρο ενώ ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισμού βρίσκεται στο 0,3% .

Η Επιτροπή τονίζει επίσης, ότι αποφασιστικής σημασίας για την διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας για το 2022, είναι η έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του Ταμείου Ανάπτυξης, που αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής μεγέθυνσης για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2026.

Ο ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ, στην έκθεση του για τις προοπτικές των κρατών μελών που δόθηκε στην δημοσιότητα την Πέμπτη, επισημαίνει ότι μια συνέχιση της πανδημίας θα έχει ως αποτέλεσμα νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και κατά συνέπεια ένα νέο “χτύπημα” στον τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι ανέκαμψε σημαντικά μέσα στο 2021.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του πληθωρισμού, ο ΟΟΣΑ φαίνεται ότι ανησυχεί λιγότερο. Συγκεκριμένα, τονίζει οι ανατιμήσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και το πρόβλημα που δημιουργούν στους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα αντιμετωπιστεί με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Κυβέρνηση. Όταν δε οι τιμές σταθεροποιηθούν, προβλέπει ότι πληθωρισμός στην Ελλάδα θα υποχωρήσει.

Πιο σοβαρό κίνδυνο θεωρεί ο ΟΟΣΑ τις καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις , τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να καθυστερήσει την επάνοδο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μετά την πανδημία και την αύξηση της απασχόλησης.

Για το λόγο αυτό θεωρεί κρίσιμη, την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το ΥΠΟΙΚ

Στο κείμενο του προϋπολογισμού του 2022, το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει ως πιθανούς κινδύνους για την ανάπτυξη, την παράταση της πανδημίας , την διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, τυχόν μόνιμες βλάβες στην οικονομία που θα αποκαλυφθούν μετά την απόσυρση των μέτρων στήριξης την καθυστέρηση ή αστοχία στην αξιοποίηση των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Τονίζεται το σύνολο των (κυρίως εξωγενών) κινδύνων που δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονων επισφαλειών για τις μακροοικονομικές και τις δημοσιονομικές προβλέψεις.

Σημειώνεται πάντως ότι η επίδραση στον ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης και κατ’ επέκταση στα δημοσιονομικά έσοδα, δεν είναι σαφής και εξαρτάται από την έκταση και διάρκεια αυτών των μεταβολών.

Ειδικά για την επίδραση του πληθωρισμού θα εξαρτηθεί από την ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς των προϊόντων και υπηρεσιών που θα επηρεαστούν. Οι πιθανότητες να μην επηρεαστεί αρνητικά το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνονται όσο δεν αποσταθεροποιούνται οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες.

Στο εναλλακτικό σενάριο για τον προϋπολογισμό προβλέπεται ότι από μία μείωση του ρυθμού ονομαστικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 1,0% στο 3,5% από το 4,5% που προβλέπει το βασικό σενάριο του Προϋπολογισμού, σημαίνει ότι το ΑΕΠ του επόμενου χρόνου (σε τρέχουσες τιμές) θα διαμορφωθεί σε 185,5 δισ. ευρώ από 177,6 δισ. ευρώ το 2021, έναντι ονομαστικού ΑΕΠ ύψους 187,3 δισ. ευρώ το 2022 σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Μια τέτοια μεταβολή θα οδηγούσε σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος κατά 0,5% του ΑΕΠ σε σχέση με το σενάριο του Προϋπολογισμού 2022.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωνόταν σε -4,5% του ΑΕΠ έναντι -4,0% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά ESA θα διαμορφωνόταν σε -1,9% του ΑΕΠ έναντι -1,4% του ΑΕΠ. Σε απόλυτους όρους, ο μειωμένος κατά 1,0% ονομαστικός ρυθμός μεγέθυνσης θα οδηγούσε σε επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση της τάξης των 0,85 δισ. ευρώ.

Related posts

Πόσο φοβίζει το ΥΠΟΙΚ ο στασιμοπληθωρισμός

timesadmin

Τι σημαίνουν οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ για την ελληνική οικονομία

timesadmin

Ν. Παπαθανάσης: Με την κατάργηση της ρήτρας θα υπάρξουν μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από 60-80%

timesadmin

ΥΠΟΙΚ: Καταβολή 3,8 εκατ. ευρώ σε 40.005 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης

timesadmin

Η τουριστική κίνηση στην Αθήνα αναθερμαίνεται, ωστόσο, η απόδοση των ξενοδοχείων απέχει από τις επιδόσεις του 2019

timesadmin

Εκτίναξη των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία κατά 24,5% τον Νοέμβριο, σε ετήσια βάση

timesadmin