Οικονομικό-Επιμελητήριο:-Τέσσερις-παρεμβάσεις-ώστε-να-μην-υπάρξουν-αδικίες-κατά-την-επιστροφή-ποσών-της-επιστρεπτέας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικό Επιμελητήριο: Τέσσερις παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρξουν αδικίες κατά την επιστροφή ποσών της επιστρεπτέας

Τέσσερις παρεμβάσεις, ώστε να μην υπάρξουν αδικίες κατά την επιστροφή ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής από επιχειρήσεις, προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, αναφέρει ότι, παρά τις υφιστάμενες παρεμβάσεις, που έγιναν, ώστε να αντιμετωπιστούν τεχνικά ζητήματα, υπάρχουν ακόμα προβλήματα, όπως: 

– Λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εμφανίζονται ως απολύσεις.

– Απόλυση συνταξιοδότησης οδηγεί σε απόρριψη.

– Φερόμενες απορρίψεις λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών, ενώ έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά.

– Φερόμενες απορρίψεις λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών παρά το ότι είναι σε περιοχή αυτόματης ανάκτησης η επιχείρηση και έχει εγκριθεί σε δύο επιστρεπτέες, δεν πληρώθηκε ποτέ και δεν εξετάστηκε η ένστασή της. 

– Επιχειρήσεις οι οποίες εκ παραδρομής χαρακτηρίστηκαν ως μεσαίες οντότητες ενώ είναι μικρές (αποδεικνύεται από τις διασταυρώσεις του προσωπικού και των τζίρων) δεν έχει γίνει δεκτό το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείτο ως μικρή οντότητα, ήτοι το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας το οποίο και είχε υποβληθεί στην ημερομηνία που απαιτείτο.

– Εκ παραδρομής δήλωση στο σύστημα σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ είναι ορισμένου χρόνου.

– Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης με διαφορετική χρήση από 31/12 και εκπρόθεσμη, αλλά εντός των ορίων των ΓΔΟΥ (π.χ. υποβολή έως 31/3/2022).

– Περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων με διακοπή της μίας και έναρξη της άλλης. 

– Επιχειρήσεις ενώ έχουν εγκριθεί για επιστρεπτέες δεν εισπράχθηκαν ποτέ αυτές και έχουν υποβληθεί ενστάσεις χωρίς να απαντηθούν.

Για το σκοπό αυτό, το ΟΕΕ ζητά να συμπεριληφθούν, στην επερχόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση τα εξής:

1) Η τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από δύο μονάδες αντί μίας (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. 

2) Οι απορριπτικές αποφάσεις να αναφέρουν τους λόγους απόρριψης και να δίνεται το δικαίωμα ένστασης, ή ενδικοφανούς προσφυγής στην ΔΕΔ.

3) Να αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες ενστάσεις στην πλατφόρμα Αιτημάτων Επανεξέτασης οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί και να προβλεφθεί διαδικασία ελέγχου.

4) Να εξεταστούν οι περιπτώσεις που έχει δηλωθεί ως έσοδο του 2020 η εγγραφή της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών και την επιστροφή από τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων ποσών.

Related posts

Όλα τα σημεία – κλειδιά για τα νέα μέτρα στήριξης των πληττόμενων

timesadmin

Οι τράπεζες παγώνουν μειώσεις προσωπικού και καταστημάτων

timesadmin

Επ. Ανταγωνισμού: Aπόδοση μερίσματος €1,8 εκατ. στον κρατικό προϋπολογισμό

timesadmin

Πότε ανοίγει το taxis για τις φετινές δηλώσεις

timesadmin

Για πρώτη φορά το βιβλίο παραγγελιών πλοίων container είναι μεγαλύτερο σε σχέση με δεξαμενόπλοια και χύδην φορτίου

timesadmin

Ανάπτυξη των αμερικανικών επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη “βλέπει” η επιτετραμμένη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

timesadmin