Κεφάλαια-κίνησης-και-επενδυτικά-δάνεια-σε-μικρομεσαίους-–-Τα-“κλειδιά”-για-το-νέο-Ταμείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δάνεια σε μικρομεσαίους – Τα “κλειδιά” για το νέο Ταμείο

-|- 

Ανάσα ρευστότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δάνεια για κεφάλαιο κίνησης τα οποία, παρά την υψηλή ρευστότητα των εμπορικών τραπεζών, δίνονται με το “σταγονόμετρο” και είναι πολύ ακριβά ή ανέφικτα λόγω των απαιτούμενων εγγυήσεων, δίνει η συνέχεια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. 

Το αρχικό κεφάλαιο το οποίο έχει δεσμευτεί από το ΕΣΠΑ είναι 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για εγγυήσεις δανείων και 200 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις δανείων. Με τη μόχλευση των κεφαλαίων που θα συνεισφέρουν οι 12 εμπορικές τράπεζες, θα διαμορφώσουν ένα συνολικό κεφάλαιο δανείων της τάξης των 2,2 δισ. ευρώ. 

Στο ιδιαίτερο τμήμα των κεφαλαίων κίνησης παρέχονται δύο δυνατότητες.

Από το υπο-ταμείο επιδότησης δανείων, προφέρονται δάνεια για κεφάλαιο κίνησης από 10.000€ έως 500.000 ευρώ, για τα οποία το ταμείο καταβάλλει το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του πιστωτικού Ιδρύματος, με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης.

Επιπρόσθετα, το ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου. Η διάρκεια των δανείων είναι από 2 έως 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Το πιστωτικό Ίδρυμα που καταβάλλει το 60% του ποσού δικαιούται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Κεφάλαια κίνησης με εγγυήσεις 

Αν ο ενδιαφερόμενος προτιμήσει τη λύση που προσφέρει το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για παροχή εγγυήσεων, τότε μπορεί να πάρει κεφάλαιο κίνησης μέχρι και 500.000 ευρώ, αν είναι επιχείρηση με λειτουργία πάνω από 5 χρόνια ή έως 200.000 ευρώ, αν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση. 

Το ταμείο παρέχει το 70% των απαιτούμενων εγγυήσεων των δανείων και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καλύψει το 30%. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι εγγυήσεις που καλύπτει το ταμείο φτάνουν το 80%. Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέχρι και 50.000 ευρώ, το ΤΕΠΙΧ καλύπτει το σύνολο των εγγυήσεων, διευκολύνοντας εξαιρετικά τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. 

Η διάρκεια των δανείων αντιστοιχεί σε 2-5 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μηνών για τις παλιές επιχειρήσεις.

Στην υποκατηγορία δανείων ανακυκλούμενης πίστωσης, η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη, με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας των τριών αυτών ετών, γίνεται αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

Επίσης, μαζί με την παροχή εγγυήσεων, το Ταμείο προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων, για δυο έτη σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας.

Επενδυτικά δάνεια 

Παράλληλα, το Ταμείο δίνει και τα κλασικά επενδυτικά δάνεια. Ειδικότερα, το ταμείο εγγυοδοσίας παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου, με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ).

Το ταμείο επιδότησης δανείων προσφέρει δάνεια με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για δύο έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια.

H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες, ενώ το ύψος των δανείων κυμαίνεται από 20.000 έως και 8 εκατομμύρια ευρώ. 

Related posts

ΥπΑΑΤ: Τροποποιήσεις αποφάσεων προς διευκόλυνση των παραγωγών

timesadmin

Οικιστικά Ακίνητα: Οι πρακτικές βιωσιμότητας στην κατασκευή τους φέρνουν αλλαγές

protothema.gr

Έρευνα διαΝΕΟσις: Φτώχεια και εισοδήματα στις ελληνικές περιφέρειες

protothema.gr

Ελλάδα και άλλες επτά χώρες της ΕΕ ζητούν από την Κομισιόν να μπλοκάρει τις πρακτικές των πολυεθνικών

protothema.gr

Στις… παραλίες οι εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου – Στο 65% η πληρότητα του διημέρου στα καταλύματα της χώρας

timesadmin

Νέο ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

timesadmin