ΚΕΠΕ:-Ενισχύονται-οι-θετικές-προσδοκίες-για-την-πορεία-της-ελληνικής-αγοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΠΕ: Ενισχύονται οι θετικές προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής αγοράς

Ενισχύονται, σταδιακά, οι θετικές προσδοκίες για την ανάκαμψη στη Ελληνικής οικονομίας, αν και διατηρούνται μια σειρά βραχυ-μεσοπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (που συνδέονται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, τις τιμές κλπ).

Αυτό προκύπτει από τους δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας που καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Πιο αναλυτικά όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΚΕΠΕ προκύπτουν τα εξής από τους δυο δείκτες:

– Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούλιο του 2021, ο ΣΔΠ σημείωσε αύξηση, μετά την προσαρμογή της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ξεπερνώντας έτσι ακόμα περισσότερο το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2018, μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Η εν λόγω εξέλιξη φαίνεται να αντανακλά την περαιτέρω ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για τη συνέχιση της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις για μια πιο συγκρατημένη αποτίμηση ως προς την επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Εντούτοις, παραμένει σημαντική η αβεβαιότητα που εξακολουθεί να συνοδεύει τη συνολική εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και υπαρκτό το ενδεχόμενο εξασθένισης της δυναμικής της ανάπτυξης στο προσεχές διάστημα, στη βάση μια σειράς βραχυ-μεσοπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (που συνδέονται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, τις τιμές κλπ.). Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ, καθώς η ενσωμάτωση των νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων και να παράσχει επιπρόσθετες ενδείξεις για την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

– Δείκτης “Φόβου” KEPE GRIV. Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης “φόβου” αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2021, φτάνοντας το 26,52% στις 29/10/2021 από 29,11% στις 30/9/2021. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,73%. Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2021 η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη κινήθηκε κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα φτάνοντας το 28,37% από 27,57% τον Σεπτέμβριο του 2021.

Related posts

Άδ. Γεωργιάδης: Γενναία μέτρα στήριξης στο ρεύμα για όσο χρειαστεί

timesadmin

ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο των νέων καταθέσεων, αυξήθηκε το επιτόκιο των νέων δανείων

timesadmin

ΤτΕ: “Ναι” σε αύξηση της κάλυψης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

timesadmin

Πόσο πιέζουν τον προϋπολογισμό τα νέα μέτρα στήριξης

timesadmin

ΟΑΕΔ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον Β’ κύκλο του προγράμματος για ανέργους 30 ετών και άνω

timesadmin

Νέο μέλος της CSR Hellas η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

timesadmin