Ισχυρή-ψήφος-εμπιστοσύνης-από-την-s&p-για-την-Ελλάδα:-Νέα-αναβάθμιση-των-ελληνικών-τραπεζών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από την S&P για την Ελλάδα: Νέα αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.28

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα δίνει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, καθώς προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση των ελληνικών τράπεζων, επικαλούμενη την ανθεκτικότητά τους στους οικονομικούς κύκλους και τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησής τους.

Όπως σημειώνει η S&P, η ενεργός εκκαθάριση των ισολογισμών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πλησιάζει στο τέλος της, καθώς οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν πλήρη ανάκαμψη μετά την κρίση και αρχίζουν να επωφελούνται από τη θετική οικονομική δυναμική στην Ελλάδα.

Το ενισχυμένο κλίμα της αγοράς έχει επίσης αμβλύνει τις ανησυχίες του οίκου σχετικά με τα προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών, καθώς οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν χαμηλό κόστος χρηματοδότησης χάρη στη σταθερή καταθετική τους βάση και την πρόσβαση σε πιο προσιτή χρηματοδότηση από τις αγορές χρέους του εξωτερικού.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν επίσης, μεμονωμένα η κάθε μία τους, σύμφωνα με τον οίκο, σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της δημιουργίας κερδών και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου τους.

Ως εκ τούτου, η S&P αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις μας για την Alpha Bank και τη μητρική της Alpha Services and Holdings, για τη Eurobank και την μητρική της Eurobank Holdings, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την μητρική της, Piraeus Financial Holdings, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές για τα παραπάνω τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες χαρτοφυλακίου σε “θετικές”.

Αναβάθμισε επίσης τη μακροπρόθεσμη αξιολόγησή της για την Aegean Baltic Bank, δίνοντάς της “σταθερές” προοπτικές.

Πιο αναλυτικά:

Alpha Bank: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ‘BB’ από ‘BB-‘ και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης ‘B’. Οι προοπτικές είναι θετικές. Επίσης, αυξήσαμε τις αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης εξυγίανσης (RCR) σε “BBB-/A-3” από “BB+/B”.

Alpha Services and Holdings: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “Β+” από “Β” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές.

Eurobank: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “BB+” από “BB” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “B”. Οι προοπτικές είναι θετικές. Αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου RCR σε ‘BBB/A-2’ από ‘BBB-/A-3’.

Eurobank Holdings: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας  σε “BB-” από “B+” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “B”. Οι προοπτικές είναι θετικές.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “ΒΒ+” από “ΒΒ” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές. Αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμο RCR σε ‘BBB/A-2’ από ‘BBB-/A-3’.

Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε “ΒΒ” από “ΒΒ-” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές. Αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου RCR σε ‘BBB-/A-3’ από ‘BB+/B’.

Piraeus Financial Holdings: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη σε “Β+” από “Β” και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμη αξιολόγησης “Β”. Οι προοπτικές είναι θετικές.

Aegean Baltic Bank: Αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ‘BB-‘ από ‘B+’ και επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης ‘B’. Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Αντίστοιχα, η S&P επιβεβαίωσε ή αναβάθμισε τις αξιολογήσεις για το χρέος ανώτερης και μειωμένης εξασφάλισης των συγκεκριμένων οντοτήτων.

Βελτιωμένη ανθεκτικότητα

Η S&P βλέπει βελτιωμένη ανθεκτικότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το 2023, τα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν περαιτέρω λόγω των μεγαλύτερων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων, αλλά το πιο σημαντικό, το σύστημα δεν κατέγραψε σημαντικές νέες εισροές αθετημένων δανείων. 

Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ήδη δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 3%-4% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2024 και η S&P αναμένει περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του 2026.

Ένας υποστηρικτικός παράγοντας της βελτίωσης των προφίλ κινδύνου των ελληνικών τραπεζών είναι η συνεχιζόμενη θετική οικονομική δυναμική στην Ελλάδα. Παρά τις υποτονικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη, ο οίκος αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα επεκταθεί κατά μέσο όρο κατά 2,4% την περίοδο 2024-2027, ξεπερνώντας σε απόδοση πολλές χώρες της ευρωζώνης.

Αυτό αντικατοπτρίζει μια απτή ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας που οφείλεται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, στη βελτιωμένη οικονομική ισχύ των επιχειρήσεων και το catch-up αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι περίπου 22% μικρότερη από την κορύφωση πριν από την κρίση χρέους πριν από το 2008. Η επέκταση έως το 2024 του προγράμματος Ηρακλής θα στηρίξει περαιτέρω τη συνεχιζόμενη μεταφορά επισφαλών περιουσιακών στοιχείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών σε προβληματικούς αγοραστές χρεών φέτος.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ώστε οι συστημικές ελληνικές τράπεζες ώστε να αρχίσουν ξανά να πληρώνουν μερίσματα μετά από 16 χρόνια μη διανομής τους, υπογραμμίζει τη βελτιωμένη υποκείμενη κερδοφορία των τραπεζών και την ενισχυμένη κεφαλαιοποίησή τους, σημειώνει η S&P.

Αν και μεγάλο μέρος της βελτίωσης των κερδών τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται στην άνοδο των επιτοκίων, ο οίκος εκτιμά ότι οι βελτιωμένες λειτουργικές δομές των τραπεζών, οι διαρθρωτικά χαμηλότερες πιστωτικές απώλειες και οι φθηνές βάσεις καταθέσεων συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της βασικής κερδοφορίας τους.

Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να βελτιώσουν τους δείκτες κόστους προς εισόδημα κάτω από το 40% μέσω μέτρων κόστους-αποτελεσματικότητας και πωλήσεων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η ανάκαμψη της αύξησης των δανείων τα επόμενα τρία χρόνια στο 5%-6% κατά μέσο όρο μετά από χρόνια απομόχλευσης θα στηρίξει επίσης τη δημιουργία κερδών των τραπεζών, σε μια περίοδο που η μείωση των επιτοκίων ενδέχεται να μειώσει τα περιθώρια κέρδους τους. Ως εκ τούτου, ο οίκος αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να διατηρήσουν σταθερές μετρήσεις κερδοφορίας με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10% το 2024-2026 για το σύστημα, παρά την πιθανή μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών συνέχισαν να βελτιώνονται, παρά την αποπληρωμή των πιο στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης από την ΕΚΤ. Η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων και η μαζική συρρίκνωση των χαρτοφυλακίων δανείων από το 2019 ενίσχυσαν τη ρευστότητα των τραπεζών.

Επιπλέον, η μείωση των μακροοικονομικών κινδύνων – που παρατηρήθηκε στην επίτευξη αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2023 – και η απομάκρυνση του κινδύνου ισολογισμών για τις τράπεζες ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης αποπληρώσει σταδιακά τα στοχευμένα δάνεια μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότησης, διατηρώντας παράλληλα άφθονα αποθέματα ρευστότητας, καταλήγει η S&P.

Related posts

Πόσο θα κοστίζει η νέα τουριστική βίζα για τους Τούρκους

timesadmin

Ετήσια Μελέτη της PwC Ελλάδας: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις το 2023

timesadmin

Πόσους τόκους γλίτωσαν οι συνεπείς δανειολήπτες από το “πάγωμα” στα επιτόκια

timesadmin

Ποιες ρυθμίσεις “θέλει” η αγορά για τα χρέη

timesadmin

Μύθοι και αλήθειες για τα “λαϊκά” ομόλογα

timesadmin

Δ. Μιχαηλίδου: Αυξημένο στα 415 ευρώ το δώρο Πάσχα – Υποχρεωτική η καταβολή του από τους εργοδότες

protothema.gr