ΕΛΣΤΑΤ:-Αυξήθηκε-κατά-94%-η-αξία-των-εισαγωγών-της-Ελλάδας-από-τη-Ρωσία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 94% η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία

Αύξηση κατά 94,7% σημείωσε η αξία τον εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο, αφού ανήλθε στα 625,5 εκατ. ευρώ από 321,2% εκατ. ευρώ.  

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 5,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 56,9% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που ήταν 12,9 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Μάιο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 620,0 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 2.817,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 117,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 1.294,4 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε σε 47,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 69,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 2.769,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Πίνακες

Το έτος 2021, 656 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ (Πίνακας 3). Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το έτος 2021, 656 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 3). Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ (Πίνακας 3). Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Στους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών και εξαγωγών του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας για το 2021 και τον Μάιο 2022.

Πίνακας

Πίνακας 5

Μείωση κατά 23,7% των εισαγωγών από Ουκρανία

Τον Μάιο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 8,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 23,7% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που ήταν 11,2 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 14,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 46,1% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που ήταν 10,0 εκατ. ευρώ.

Πίνακας 6

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Μάιο 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 6,0 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μάιου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 66,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 73,1 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε σε 44,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 67,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 21,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Πίνακας 7

Το έτος 2021, 494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 198,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 179,0 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 74,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 193,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Πίνακας 8

Στους πίνακες 9 και 10 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών και εξαγωγών του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ουκρανίας για το 2021 και τον Μάιο 2022.

Πίνακας 9-10

Related posts

Πότε και πώς θα μειωθεί το δημόσιο χρέους

timesadmin

ΕΑΕΕ: Στα 7,4 εκατ. ευρώ η αρχική πρόβλεψη αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις κακοκαιρίες του Οκτωβρίου

timesadmin

Σταθεροποίηση και στα ναύλα των εμπορευματοκιβωτίων

timesadmin

Κ. Μητσοτάκης στο Forum του OT: Θέλουμε να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή

timesadmin

Αλ. Χαρίτσης για ενεργειακή πολιτική: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει σε νεοφιλελεύθερες δοξασίες

timesadmin

Tι αλλάζει για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται

timesadmin