Εκρηκτική-άνοδος-του-factoring-στις-μικρομεσαίες-επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική άνοδος του factoring στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Του Λεωνίδα Στεργίου

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε η χρήση του factoring, δηλαδή η χρηματοδότηση τιμολογίων ή αλλιώς η εκχώρηση εμπορικών απαιτήσεων, ενώ σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα αναμένεται να κινηθεί το 2022, καθώς πρόκειται για εργαλείο που χρησιμοποιείται σε περιόδους κρίσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Επιπλέον, σημαντική ώθηση δόθηκε η επέκταση του factoring σε μικρότερες εταιρείες, κυρίως μέσω fintec του κλάδου, οι οποίες κέρδισαν μερίδιο άνω του 3%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), το 2021, ο ο κύκλος εργασιών των ανήλθε σε 17,7 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 22,4% σε σχέση με το 2020, που αποτέλεσε χρονιά ήπιας συρρίκνωσης λόγω της πανδημικής κρίσης. Ο τζίρος του 2021 πρόκειται για ιστορικό υψηλό για τον κλάδο, ο οποίος προέρχεται από μια επιτυχή διαχείριση με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επισφαλειών κατά τη δεκαετή διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Ποσοστό 86% αφορά σε εγχώριες εμπορικές συναλλαγές με το υπολειπόμενο να αφορά σε διασυνοριακές. Επίσης, το factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με ανάληψη δηλαδή του κινδύνου οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη, ανήλθε στο 44% του συνόλου.

Η σημαντική μεγέθυνση του 2021 ήταν το αποτέλεσμα της αυξανόμενης εμπέδωσης του factoring ως εργαλείο ενίσχυσης της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας των επιχειρήσεων, της σταδιακής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας μετά τα συνεχιζόμενα lockdowns, αλλά και της μεγαλύτερης ανάγκης χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης που πυροδότησαν οι πληθωριστικές πιέσεις σε ναύλους, ενέργεια και πρώτες ύλες. Η διείσδυση του factoring στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 9,7% πλησιάζοντας με γρήγορους ρυθμούς τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο του 11%.

Θετικές προοπτικές το 2022

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας σε συνδυασμό με τη σταδιακή επιβράδυνση στην κυκλοφορία των μεταχρονολογημένων επιταγών αναμένονται να καθορίσουν την πορεία του κλάδου το 2022 και στο άμεσο μέλλον σε συνάρτηση βέβαια και με τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη γεωπολιτική κρίση.

Οι τρεις παράγοντες που συμβάλλουν στην άνοδο του factoring στην Ελλάδα και διεθνώς είναι οι εξής:

Πρώτον, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης είναι ευκολότερη, καθώς χρηματοδοτούνται με βάση τις επί πιστώσει εμπορικές τους συναλλαγές, αντί για εμπράγματες εξασφαλίσεις που συνήθως καλύπτουν τα τραπεζικά δάνεια.

Δεύτερον, παρέχεται προστασία από τον πληθωρισμό. Στην παρούσα συγκυρία του ανοδικού οικονομικού κύκλου που συνυπάρχει με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας, στις τιμές των πρώτων υλών και στα έξοδα των μεταφορών, το factoring, μπορεί να λειτουργήσει ως λύση για τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας

Τρίτον, είναι ένα από τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το reverse factoring ή το ευρύτερο supply chain finance, που καλύπτει και τις φάσεις της αγοράς πρώτων υλών, της παραγωγής και αποθεματοποίησης, επιπλέον της χρηματοδότησης της εμπορικής απαίτησης από την πώληση. Χρηματοδοτικά σχήματα όπως το reverse factoring εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αφού διασφαλίζουν τη ρευστότητα των προμηθευτών ενός ισχυρού αγοραστή μέσα από ένα μοντέλο χρηματοδότησης. Δεν απαιτούνται άλλου είδους εξασφαλίσεις ή προϋποθέσεις, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται με προνομιακό κόστος ανάλογα με την πιστωτική ισχύ του αγοραστή και ταχύτητα, αφού όλο το χρηματοδοτικό κύκλωμα λειτουργεί αυτοματοποιημένα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε τέτοια σχήματα, ο αγοραστής είναι, κατ’ εξοχήν, κάποια μεγάλη επιχείρηση με εύκολη πρόσβαση σε πιστωτικές γραμμές και συχνά, ειδικά στο εξωτερικό, φέρει και επενδυτική διαβάθμιση.

Reverse factoring

Το reverse factoring εμπλέκει έναν μεγάλο αγοραστή (προϊόντων ή υπηρεσιών), τους προμηθευτές του και έναν εξειδικευμένο χρηματοδοτικό φορέα (εταιρεία factoring ή αντίστοιχη διεύθυνση μιας τράπεζας). Ο χρηματοδοτικός φορέας παρέχει ρευστότητα στο δίκτυο των προμηθευτών έναντι των επιβεβαιωμένων υποχρεώσεων που έχει προς αυτούς ο αγοραστής για αγορές που έχει πραγματοποιήσει με πίστωση.

Χρηματοδοτικά σχήματα όπως το reverse factoring εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αφού διασφαλίζουν τη ρευστότητα των προμηθευτών ενός ισχυρού αγοραστή μέσα από ένα μοντέλο χρηματοδότησης. Δεν απαιτούνται άλλου είδους εξασφαλίσεις ή προϋποθέσεις, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται με προνομιακό κόστος ανάλογα με την πιστωτική ισχύ του αγοραστή και ταχύτητα, αφού όλο το χρηματοδοτικό κύκλωμα λειτουργεί αυτοματοποιημένα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε τέτοια σχήματα, ο αγοραστής είναι, κατ’ εξοχήν, κάποια μεγάλη επιχείρηση με εύκολη πρόσβαση σε πιστωτικές γραμμές και συχνά, ειδικά στο εξωτερικό, φέρει και επενδυτική διαβάθμιση.

Πρόκειται για ένα εργαλείο με ιδιαίτερη αξία για μεγάλους αγοραστές, ενώ η πρόσβαση των προμηθευτών σε τέτοια σχήματα ενισχύει και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες, θα αδυνατούσαν να δανειοδοτηθούν από τον παραδοσιακό πιστοδοτικό μηχανισμό των τραπεζών ή θα υποχρεώνονταν σε υψηλά κόστη και παροχή εμπράγματων ασφαλειών..

Related posts

ΒΕΑ: Εκτός προϋπολογισμού οι κατασκευές, από το “ράλι” αυξήσεων σε υλικά και πρώτες ύλες

timesadmin

Χρ. Σταϊκούρας: “Κύριε Τσίπρα, είστε εγκλωβισμένος σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων, αυταπάτης και λαϊκισμού”

timesadmin

ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30/9 για πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

timesadmin

Πώς θα επιδοτηθούν οι λογαριασμοί ρεύματος τον Απρίλιο

timesadmin

Ποιοι υπέβαλαν προσφορές στον διαγωνισμό για το ΕΥΣ Αττικής

timesadmin

IHS Markit: Σημαντική παραμένει η ανοδική πορεία του τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα

timesadmin