ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΔΑ Αττικής: Σύνδεση στο δίκτυο αερίου σε 30 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης

-

Κατά το πρώτο 6μηνο του 2023 έχουν αναπτυχθεί περισσότερα χιλιόμετρα νέου δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική από ό,τι ολόκληρο το 2022, με την ΕΔΑ Αττικής να δεσμεύεται πλέον ότι το αργότερο 30 μέρες από την υπογραφή του συμβολαίου θα πραγματοποιείται η σύνδεση του πελάτη με το δίκτυο. 

Τους πυλώνες ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του μετόχου της εταιρείας (Italgas) παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Λ. Μπακούρας. 

Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης της εταιρείας βρίσκεται η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημιουργία νέας ψηφιακής υπηρεσίας για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης και στη δυνατότητα υποβολής εγγράφων ηλεκτρονικά με τη νέα υπηρεσία e contract. Ταυτόχρονα προχωρά στη δημιουργία 14 σημείων εξυπηρέτησης πελατών σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΔΑ Αττικής. 

Πιο αναλυτικά ο κ. Μπακούρας αναφέρθηκε: 

• Στη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αττικής αλλά και στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 παρά τις  απειλές από την ενεργειακή κρίση, αλλά και τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.
• Στο σημαντικό επενδυτικό σχέδιο  για την ανάπτυξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και τη δημιουργία αξίας.
• Στην συμμόρφωση με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας του Δικτύου Διανομής 
• Στην βελτιστοποίηση το επιπέδου των υπηρεσιών προς καταναλωτές και χρήστες διανομής ή άλλους διαχειριστές.
• Στην τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών με LNG
• Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Βιομεθανίου και ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών.  Υποδομές, οι οποίες θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τη σταδιακή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο σήμερα και μελλοντικά το υδρογόνο σύμφωνα με τους στόχους του ΕΣΕΚ
• Στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
• Στην ψηφιοποίηση των Δικτύων Διανομής για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Μετάβασης.
• Στην διαφύλαξη των Περιοχών Άδειας.
• Στον  ψηφιακό μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της Εταιρείας.
• Στην συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις Άδειες και το ρυθμιστικό πλαίσιο

Επενδύσεις 2023

Οι επενδύσεις της ΕΔΑ Αττικής  για το 2023 είναι ύψους 41,49 εκ € και προβλέπουν:

Επεκτάσεις & Αναβάθμιση Δικτύου

• Ανάπτυξη Δικτύου 122,44 χλμ. ΧΠ & 1,5 χλμ. ΜΠ
• Κατασκευή παροχετευτικών αγωγών για την εγκατάσταση 14.514 μετρητών
• Αντικατάσταση 10km δικτύου από χυτοσίδηρο

Ψηφιοποίηση

• Έναρξη προγράμματος ψηφιοποίησης δικτύου
• Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους νέους καταναλωτές
• Ενίσχυση ασφαλούς διανομής

Στη συνέχεια ο κ Μπακούρας αναφέρθηκε στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές που θα επιτευχθεί μέσω της:

• Νέας Ψηφιακής Υπηρεσίας για την Υπογραφή Συμβολαίου Σύνδεσης και την ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων  με  τη νέα υπηρεσία e-CONTRACT  
• Με τη δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΔΑ Αττικής.
• Την ενημέρωση του τελικού καταναλωτή για την εξέλιξη των εργασιών σύνδεσης (υπό ολοκλήρωση)
• Τον συνεπή προγραμματισμό εκτέλεσης έργων επέκτασης δικτύου, με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιείται με τεχνικοοικονομικά κριτήρια που θα επιφέρουν αύξηση των συνδέσεων των νέων καταναλωτών και  των διανεμόμενων  όγκων, καθιστώντας τα δίκτυα αποδοτικά. 

Ακόμη αναφέρθηκε στον συντονισμό των έργων με τις Δημοτικές Αρχές μέσω της ανάπτυξης διαύλου επικοινωνίας με τις Δημοτικές Αρχές της Αττικής και  της δυναμικής απεικόνισης των ενεργών και προγραμματισμένων προς κατασκευή δικτύων. 

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλεγχος δικτύων διανομής με την τεχνολογία PICARRO η οποία είναι η πλέον εξελιγμένη, σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά τον προληπτικό έλεγχο ανίχνευσης ενδεχόμενων διαρροών επί του ενεργού δικτύου φυσικού. 

Με το σύστημα Picarro επιτυγχάνεται:

• ταχύτητα εκτέλεσης των ελέγχων,
• ακρίβεια των αποτελεσμάτων, 
• εύρος των περιοχών που εποπτεύονται. 
• μείωση εκπομπών μεθανίου (CH4)

Πλάνο Ανάπτυξης 2023-2029

Το πλάνο ανάπτυξης 2023 – 2029 της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνει την τροφοδότηση 58 δήμων με φυσικό αέριο, ενώ το επενδυτικό πλάνο προβλέπει την:

Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου

✔ Ανάπτυξη δικτύου με σκοπό την αύξηση της κάλυψης της περιοχής άδειας (633km ΧΠ & 16km ΜΠ)
✔ Κατασκευή 4 σημείων έγχυσης βιομεθανίου στην Αττική 
✔ Κατασκευή 1 σημείου έγχυσης υδρογόνου στην Αττική 

Νέοι Δήμοι με Φυσικό Αέριο

✔ Φυσικό Αέριο σε απομακρυσμένους Δήμους της Ηπειρωτικής Αττικής με
✔ 7 σταθμούς LNG μικρής κλίμακας έως το 2029 

Ψηφιοποίηση

✔ Αντικατάσταση του συνόλου των συμβατικών μετρητών με έξυπνους από το 2025
✔ Πρόγραμμα ψηφιοποίησης δικτύου
✔ Χρήση της τεχνολογίας PICARRO  για την ασφάλεια των υποδομών

Συντήρηση και Αντικατάσταση

✔ Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του παλαιού δικτύου από χυτοσίδηρο στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 
✔ μέχρι το 2026 (55km)

Η ΕΔΑ Αττικής κατέληξε ο κ, Μπακούρας επιδιώκει να έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα μέσω της:

• Προστασίας του περιβάλλοντος και της συμβολής στη μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 
• Χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης – διαφανείς σχέσεις συνεργασίας
• Εδραίωσης Υγειούς Περιβάλλοντος εργασίας 
• Στήριξης της οικονομίας με την δημιουργία νέων έμμεσων θέσεων εργασίας 

Όλοι αυτοί οι στόχοι αποσκοπούν στην αξιόπιστη, ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών, στην αναβάθμιση  του ρόλου των δικτύων στο ενεργειακό γίγνεσθαι, συμβάλλοντας στην εδραίωση ενός ασφαλούς, προσιτού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.

Related posts

Eurobank: Συνεχίζει σε ανοδική τροχιά η ελληνική οικονομία σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

timesadmin

Η στροφή των καταναλωτών προς το e-Commerce και τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές αλλάζει τα δεδομένα για τις ΜμΕ

timesadmin

Έρευνες υδρογονανθράκων: Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις απώλειες της Ε.Ε. από το ρωσικό φυσικό αέριο

timesadmin

Κ. Τζέμου (Prodea Investments): Ο ρόλος των ΑΕΕΑΠ στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων

timesadmin

Αύξηση 7,8% στα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά τον Ιούλίο

timesadmin

Στο 22,9% τα κενά ή αδιάθετα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

timesadmin