Διπλασίασε-την-κερδοφορία-της-στο-α΄-τρίμηνο-του-2022-η-abbank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλασίασε την κερδοφορία της στο α΄ τρίμηνο του 2022 η ABBank

Kαθαρά κέρδη χρήσης ύψους 2,4 εκατ. ευρώ έναντι σε 1,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο σημείωσε η ABBank, καταγράφοντας αύξηση 116%. Όσον αφορά στα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφτασαν πάνω από το επίπεδο των 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή κατέγραψαν αύξηση 93%.

Το συνολικό ενεργητικό το οποίο από τα τέλη του προηγούμενου έτους ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε στα τέλη του α’ τριμήνου σε 1,052 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε σε 542 εκατ. ευρώ έναντι 566 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Το 87% του χαρτοφυλακίου δανείων αποτελείται ναυτιλιακά δάνεια και το 13% από μη-ναυτιλιακά επιχειρηματικά δάνεια.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν στα 10,9 εκατ. ευρώ ή στο 2% του συνόλου των δανείων προ προβλέψεων με την κάλυψη από προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 50%.

Οι καταθέσεις πελατείας αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 70 εκατ. ευρώ ή 8% στα 912 εκατ. ευρώ από 842 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, ενώ η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας συνέβαλε στην μείωση του διατραπεζικού δανεισμού που υποχώρησε στα 30 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δείκτες ρευστότητας παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη δάνεια προς καταθέσεις να διαμορφώνεται το α’ τρίμηνο του 2022 σε 61% και το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 190%.

Ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, λαμβάνοντας υπόψη τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης 2021 και αυτά του α’ τριμήνου του 2022 διαμορφώνεται σε 15,9 %, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Related posts

Οι “έξυπνες” θυρίδες, το νέο πεδίο ανταγωνισμού

timesadmin

Νέο επικουρικό ταμείο: Σε καταθέσεις στην ΤτΕ οι εισφορές των ασφαλισμένων του 2022

timesadmin

Όλα τα νέα μόνιμα και έκτακτα μέτρα για τους ασφαλισμένους και τους κοινωνικά ευάλωτους

timesadmin

Συμφωνία για νέους κανόνες για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

timesadmin

Eurobank: Σημαντικές οι προκλήσεις ανάλυσης για Ελλάδα και Ιταλία

timesadmin

ΥΠΕΝ-“Εξοικονομώ”: Έως 95% εξοικονόμηση ενέργειας

timesadmin