ΓΠΒ:-Μικρότερη-μείωση-ελλειμμάτων,-κίνδυνος-από-τη-συνέχιση-της-πανδημίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΠΒ: Μικρότερη μείωση ελλειμμάτων, κίνδυνος από τη συνέχιση της πανδημίας

-|- 

Τη μικρότερη κατά 1,32 δισ. ευρώ δημοσιονομική προσαρμογή σε σχέση με το προσχέδιο που καταγράφεται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022 και τους κινδύνους που απορρέουν από τη συνέχιση της πανδημίας επισημαίνει στη γνώμη του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Όπως επισημαίνεται, η υλοποίηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μεγεθών εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας (με τη χώρα μας να παραμένει στις χειρότερες ευρωπαϊκές θέσεις όσον αφορά τις υγειονομικές επιπτώσεις και την πορεία των εμβολιασμών), τις ενδεχόμενες μόνιμες απώλειες της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, τον βαθμό ικανότητας των φορολογούμενων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και, τέλος, την πιθανότητα μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής σημειώνει ότι είναι οριακές με εξαίρεση την αναθεώρηση της ανάπτυξης από το 6,1% στο προσχέδιο στο 6,9% για το 2021, ενώ η πρόβλεψη για το 2022 έχει παραμείνει αμετάβλητη στο 4,5%. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία, για το 2022 προβλέπεται μια αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2021 κατά 5 δισ. ευρώ (έναντι 4,6 δισ. ευρώ στο Προσχέδιο) και μια μείωση δαπανών κατά 4,65 δισ. ευρώ (έναντι 6,35 δισ. ευρώ στο Προσχέδιο). 

Κατά συνέπεια, η έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής του 2022 (σε όρους ESA) περιορίζεται κατά 1,36 δισ. ευρώ στα 9,66 δισ. ευρώ (5,7% του ΑΕΠ) έναντι 10,98 δισ. ευρώ (6,3% του ΑΕΠ) του Προσχεδίου, και το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2022 (πάντα σε όρους ESA) αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 2,68 δισ. ευρώ (1,4% του ΑΕΠ) έναντι 2,03 δισ. ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) που προέβλεπε το Προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Χαρακτηρίζεται επίσης χρήσιμο εργαλείο για τη συζήτηση του προϋπολογισμού την πλήρη παρουσίαση των δημοσίων δαπανών σε όρους προγραμμάτων και λειτουργικής ταξινόμησης (Classification of the Functions of Government – COFOG) που περιγράφεται στο 2ο κεφάλαιο της εισηγητικής έκθεσης.

Θεωρεί, επίσης, θετική εξέλιξη την ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιδόσεων του Προϋπολογισμού έτους 2022 για όλους τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Αυτό διότι θα βοηθήσει ώστε στα επόμενα έτη να διαμορφωθούν νέοι κανόνες ψήφισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του Προϋπολογισμού ώστε να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους οι δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους δημόσιους πόρους. 

Επιπλέον, η σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό θα βοηθήσει στην απεικόνιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προγραμμάτων και δράσεων των δημόσιων πολιτικών.

Related posts

ΕΕ: Η Κομισιόν ενέκρινε 225 μεταρρυθμιστικά έργα – Τα 17 στην Ελλάδα

timesadmin

Συνάντηση Αδ. Γεωργιάδη με τον επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της DIHK

timesadmin

Alpha Bank: Κατανάλωση, επενδύσεις και ενεργειακό σοκ

timesadmin

Οι πέντε αλλαγές που θέλουν οι ξενοδόχοι για το Airbnb

timesadmin

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο τα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων

timesadmin

Πώς η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αλλάζει το μισθολογικό χάρτη

timesadmin