Το φορολογικό κόστος για τη μεταβίβαση μιας οικογενειακής επιχείρησης

image

Για τις επιχειρηματικές οικογένειες που σκοπεύουν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους από τη μία γενιά στην άλλη, το φορολογικό κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το πού εδρεύει η επιχείρηση, όπως προκύπτει από το KPMG Enterprise global family business tax monitor.

Όπως τονίζεται, κάποιες χώρες προσφέρουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχείρησης στα χέρια της επόμενης γενιάς, ενώ σε άλλες χώρες η μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη συναλλαγή, οδηγώντας σε σημαντικό κόστος.

Σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, τα βασικά ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής, σημειώνει η 'Αντζελα Ηλιάδη, γενική διευθύντρια του Φορολογικού Τμήματος της KPMG στην Ελλάδα:

-Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο μέσο των συντελεστών όλων των χωρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και έχουν παραμείνει σταθεροί για πολλά χρόνια.

- Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι οι ίδιοι είτε η μεταβίβαση της οικογενειακής επιχείρησης γίνει εν ζωή είτε λόγω θανάτου.

- Παρόλο που κάποιες χώρες προσφέρουν ορισμένες φορολογικές απαλλαγές, η Ελλάδα προβλέπει κλιμακωτό τρόπο φορολόγησης με κάποια αφορολόγητα κλιμάκια για τους στενούς συγγενείς.

Από τη μελέτη της KPMG προκύπτει ότι ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Ιαπωνία είναι μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων λόγω θανάτου, ακόμη και μετά από όλες τις διαθέσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται ενόσω ο ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης βρίσκεται εν ζωή, ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Αυστραλία είναι μεταξύ των κρατών με την υψηλότερη φορολογία, μετά τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

'Αλλες χώρες - όπως η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία και η Νιγηρία - δεν επιβάλλουν ειδική φορολογία σε αυτές τις μεταβιβάσεις. Μεταξύ των δύο άκρων, τα φορολογικά πλαίσια διαφέρουν σημαντικά. Οι δυτικές οικονομίες τείνουν να επιβάλουν υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων εν ζωή και μέσω κληρονομιάς, σε σύγκριση με τις αναδυόμενες οικονομίες. Οι γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις στις δυτικές οικονομίες τείνουν να επαναφέρουν τη φορολογία σε πιο ουδέτερα επίπεδα, αν και αυτό ισχύει για τις επιχειρηματικές οικογένειες που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι ούτως ή άλλως δύσκολο να εκπληρωθούν.

Η μελέτη ανέδειξε πέντε καθοριστικές εξελίξεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν βαθιά επίδραση στις οικογενειακές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο τα επόμενα χρόνια, καθώς αναπτύσσουν τα σχέδια διαδοχής τους:

1. Στις ΗΠΑ το ύψος του αφορολόγητου ποσού έχει πλέον ξεπεράσει τα 11 εκατ. δολάρια

Για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν πρόσφατα στη χώρα έχουν βελτιώσει δραστικά τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τη μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων.

Το ποσό του αφορολόγητου για τις μεταβιβάσεις (για πολίτες ή κατοίκους ΗΠΑ) έχει υπερβεί τα 11 εκατ. δολάρια (για το 2018, με ρήτρα τιμαρίθμου), γεγονός που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να μεταβιβάσουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία χωρίς φόρο μεταβίβασης κατά τον θάνατο ή τις δωρεές εν ζωή.

Οι πιο ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και θα συνεχιστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πέραν τούτου, είναι αβέβαιο κατά πόσο θα εξακολουθούν να ισχύουν τα εν λόγω οφέλη.

2. Οι επιχειρηματικές οικογένειες της Βρετανίας ετοιμάζονται για το Brexit

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) συνεχίζουν να προετοιμάζουν την εφαρμογή του Brexit, οι επιπτώσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στο ΗΒ είναι άγνωστες.

Οι μεγαλύτερες επιδράσεις αναμένεται να γίνουν αισθητές στις οικογενειακές επιχειρήσεις που απασχολούν πολίτες της ΕΕ σε νευραλγικές θέσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ.

3. Η παραοικονομία στο μικροσκόπιο των κυβερνήσεων

Σε πολλές χώρες, η παραοικονομία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και πολλές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιχειρήσεων, λειτουργούν εκτός των επίσημων επιχειρηματικών δομών. Το μέγεθος της ανεπίσημης οικονομίας εντείνει τις δημοσιονομικές πιέσεις και συχνά έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμες επιχειρήσεις να επωμίζονται μεγαλύτερα φορολογικά βάρη. Για τις παράτυπες επιχειρήσεις, η μη τήρηση νόμιμων βιβλίων και αρχείων, η απουσία τραπεζικών λογαριασμών και διακυβέρνησης είναι πιθανό να υπονομεύει την κερδοφορία και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους.

Στις κουλτούρες όπου οι παράτυπες επιχειρήσεις είναι διαδεδομένες, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα βλέπουν μόνο μειονεκτήματα σε μια νομιμοποίησή τους. Παρότι η φορολογική και κανονιστική συμμόρφωση συνεπάγεται νέα έξοδα και διοικητικές επιβαρύνσεις, τα οφέλη από τη συμμετοχή στην επίσημη οικονομία αντισταθμίζουν τις εν λόγω επιβαρύνσεις.

Εκτός από τις ενέργειες επιβολής της φορολογικής νομοθεσίας, τα κράτη ανά τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τις παράτυπες επιχειρήσεις να ενταχθούν στη νόμιμη οικονομία:

— Η Κολομβία προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις και οφέλη κοινωνικής ασφάλισης σε όσους εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο.

— Η Νιγηρία έχει εκπονήσει πρόγραμμα προσωρινής φορολογικής αμνηστίας το οποίο επιτρέπει στους φορολογούμενους να δηλώσουν στοιχεία ενεργητικού και εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί χωρίς να αντιμετωπίζουν κυρώσεις ή δίωξη.

— Το Μεξικό παρέχει τη δυνατότητα πλήρους φορολογικής εξαίρεσης για τις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων εν ζωή ή με τον θάνατο του ιδιοκτήτη αλλά μόνο εάν ο αποδέκτης της εξαίρεσης έχει δηλώσει όλα του τα εισοδήματα στις φορολογικές αρχές.

4. Η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής διαταράσσει τα σχέδια διαδοχής

Η αυξημένη μακροβιότητα μπορεί να διαταράξει τα σχέδια διαδοχής των επιχειρήσεων, καθώς οι ιδιοκτήτες επιδιώκουν να παραμένουν ενεργοί στην επιχείρηση έως μια προχωρημένη ηλικία και, αντίστοιχα, ολοένα περισσότερα μέλη της οικογένειας βιοπορίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρηματικής οικογένειας. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι η παράδοση του ελέγχου της επιχείρησης στην επόμενη γενιά καθυστερεί, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι φιλοδοξίες σταδιοδρομίας των διαδόχων, καθώς και η επιθυμία τους να παραμείνουν στην επιχείρηση.

Για να διατηρηθεί η ενεργός συμμετοχή της επόμενης γενιάς, θα πρέπει τα μέλη της να αναλάβουν ουσιαστικούς ρόλους στην επιχείρηση, να επιβραβεύονται και να νιώθουν ότι εκτιμώνται.

Η αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό για το πώς μπορούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο έλεγχος της επιχείρησης να περάσουν στην επόμενη γενιά έγκαιρα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλιστεί ότι η γενιά που κρατά σήμερα τα ηνία θα εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για να χρηματοδοτήσει περισσότερα χρόνια συνταξιοδότησης.

5. Οι millennials αλλάζουν το μείγμα των μελλοντικών επιχειρηματικών επιλογών

Οι millennials αλλάζουν την εικόνα της διαδοχής των οικογενειακών επιχειρήσεων. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, οι millennials σκέφτονται συνήθως με βάση μια πιο παγκοσμιοποιημένη διάσταση, οι αρχές τους διέπονται από μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και οι στόχοι τους είναι πιο επικεντρωμένοι στη φιλανθρωπία.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής σκυτάλης μεταξύ των γενεών, αντί να αποδεχθούν έναν παραδοσιακό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση, οι millennials έχουν τις δικές τους ιδέες. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουν να δώσουν στην οικογενειακή επιχείρηση διαφορετικές κατευθύνσεις με μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. Εναλλακτικά, μπορεί να θέλουν να ρευστοποιήσουν την αξία της οικογενειακής επιχείρησης επενδύοντάς την σε νέα εγχειρήματα ή να τη διοχετεύσουν σε κοινωφελείς σκοπούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, η φορολογία δεν θα πρέπει απαραίτητα να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό των μεταβιβάσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα σχέδια διαδοχής θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τον σκοπό της οικογένειας. Μια ισχυρή επιχειρηματική λογική θα πρέπει να διέπει όλες τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης. Ο έγκαιρος και εμπεριστατωμένος σχεδιασμός είναι καθοριστικός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση και η οικογένεια θα συνεχίσουν να ευημερούν και στις επόμενες γενιές.

back to top

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φυσική ομορφιά και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στο Μονακό

18 August, 2018

Με θέα στα πεντακάθαρα γαλάζια νερά της Μεσογείου, το Πριγκιπάτο του Μονακό είναι μια μικρή πόλη - κράτος και το δεύτερο...

Στους 40 πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στην Ιταλία

18 August, 2018

Συνεχίζει να μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα με τους νεκρούς από την πτώση της οδογέφυρας στη Γένοβα, με τον νεότερο απολογισμ...

Οι πρώτες στιγμές του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Serie A

18 August, 2018

Είναι χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εδώ και κάποιες εβδομάδ...

Έκλεψε την παράσταση ο χορός του Πούτιν με την Αυστριακή ΥΠΕΞ

18 August, 2018

Χέρι με χέρι με την Αυστριακή υπουργό Εξωτερικών, Κάριν Κνάισλ, η οποία γινόταν νύφη, χόρεψε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλ...

Σκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες και βυθίστηκε ανοιχτά των Παξών

18 August, 2018

Ακούστηκε μία έκρηξη και λίγο αργότερα το σκάφος βυθίστηκε - Στο σημείο έσπευσαν μονάδες της πυροσβεστικής και του λιμεν...

Συγκέντρωση στη Βουλή και στην Περιφέρεια θα πραγματοποιήσουν οι πυρόπληκτοι τη Δευτέρα

18 August, 2018

Κάλεσμα για μαζική κινητοποίηση από την Επιτροπή πυρόπληκτων Ραφήνας-Μαραθώνα - «Να μην παραπλανηθούμε από έωλες υποσχέσ...

Ο Αλμέιδα αγωνίστηκε ξανά ως τερματοφύλακας

18 August, 2018

Εξοικειωμένος με τη θέση του τερματοφύλακα είναι πλέον ο Ούγκο Αλμέιδα, καθώς σήμερα αγωνίστηκε εκεί για δεύτερη φορά στ...

Απολύθηκαν μέλη της κυβέρνησης στη Λευκορωσία λόγω διαφθοράς

18 August, 2018

Τον πρωθυπουργό της χώρας και άλλα έξι μέλη της κυβέρνησης απέπεμψε σήμερα ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασέν...

Ο επιβλητικός πύργος στα Χάιλαντς με τα 32 δωμάτια και την παμπ

18 August, 2018

Σε ένα ονειρικό τοπίο, στα Χάιλαντς της βορειοδυτικής Σκωτίας, ορθώνεται ο επιβλητικός πύργος Άκεργκιλ (Ackergill Tower)...

Η τραγωδία στη Γένοβα ένωσε χριστιανούς και μουσουλμάνους

18 August, 2018

Τέσσερις φορές ήχησε η φράση «Αλλάχ Ακμπάρ», εν μέσω ευλαβούς σιωπής, προς τιμή δύο μουσουλμάνων που σκοτώθηκαν στη Γένο...

Επταήμερο εθνικό πένθος στη Γκάνα για τον θάνατο του Κόφι Άναν

18 August, 2018

Ο πρόεδρος της Γκάνας, της πατρίδας του Κόφι Άναν, κήρυξε μία εβδομάδα εθνικού πένθους στη χώρα, αρχής γενομένης από την...

Ηράκλειο: Αλλοδαποί επιχείρησαν να διαφύγουν στην Ιταλία με πλαστά έγγραφα

18 August, 2018

Συνελήφθη ένας 44χρονος, ο οποίος συνόδευε μία 22χρονη με τα παιδιά της Ένας 44χρονος αλλοδ...

Σοβαρό τροχαίο για τον αντιδήμαρχο Μετεώρων

18 August, 2018

Παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του σε πλαγιά στο χωριό Άγιος Αιμιλιανός Γρεβενών - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρ...

«Δίχτυα» στο τένις ρίχνει ο Ζεράρ Πικέ

18 August, 2018

Σύντροφος της Σακίρα, παίκτης του πόκερ, μέτοχος σε μεγάλες επιχειρήσεις: Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, είναι κ...

Οινούσσες: Οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για έρευνα και διάσωση σαν να είναι δικό τους νησί

18 August, 2018

Οι «γείτονες» δέσμευσαν περιοχές έως τις ακτές τις Χίου - Το ελληνικό Λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες για τον 22χρονο που...

«Ο Κόφι Ανάν συνέδεσε το όνομά του με το Κυπριακό»

18 August, 2018

Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε ο πρώην γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, το 2004 για την επίλυση του Κυπριακού κ...

Ημαθία: Θανάσιμος τραυματισμός 69χρονης σε τροχαίο

18 August, 2018

Kινούνταν πεζή στην περιοχή των Μονόσπιτων όταν παρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος ...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

CELEBNEWS.GR

oikonomia.gr

CARSNEWS

FIBERNews.GR