Βρυξέλλες: Έτοιμη η συμφωνία της 21ης Ιουνίου για το χρέος - Πώς θα ελέγχεται η Ελλάδα μετά το πρόγραμμα

image
Σχεδόν έτοιμη είναι η συμφωνία της 21ης Ιουνίου, όπου η Ελλάδα θα λάβει ένα πακέτο μέτρων για το χρέος, με προϋπόθεση όμως ότι θα εφαρμόσει επιτυχώς τα 88 εναπομείναντα προαπαιτούμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η συμφωνία-πακέτο στις 21 Ιουνίου θα περιλαμβάνει τρία κομμάτια:

1. Τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, από τα οποία θα χρηματοδοτηθεί και μέρος του αποθεματικού που θα αποτελέσει το «μαξιλάρι» χρηματοδότησης της μεταπρογραμματικής περιόδου.

2. Έπειτα θα συμφωνηθούν τα μέτρα για το χρέος και, τέλος, ο ακριβής τρόπος ελέγχου και επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας μετά τις 21 Αυγούστου, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί το τρέχον δανειακό πρόγραμμα.

3. Την ακριβή φόρμουλα υποστήριξης και ελέγχου της ελληνικής οικονομίας, μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM στις 20 Αυγούστου.

Δυνατή η έξοδος, αλλά...

Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η Ελλάδα είναι μεν έτοιμη να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της, αλλά υπάρχουν σημαντικές δράσεις που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να στέκεται μόνη στα πόδια της στη μεταπρογραμματική περίοδο. Έχει γίνει μεγάλη δουλειά στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που δημιουργούσαν προβλήματα, το χρέος και η ανεργία όμως παραμένουν σε δυσθεώρητα 'υψη και χρειάζονται ακόμα πολλά έτη δουλειάς, ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά.

Αναφορικά με την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, η χώρα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: το μαξιλάρι ρευστότητας, το οποίο θα κυμαίνεται γύρω στα 20 δισ. ευρώ (ή λίγο περισσότερα) θα εξασφαλίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες έως το 2020, έτσι ώστε να έχει ανάγκη μόνο τις αγορές, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση μεγάλης αβεβαιότητας, λόγω της Ιταλίας.

Το «μαξιλαράκι» ρευστότητας φαίνεται πως θα είναι υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, έτσι ώστε η μόνη χρήση του να είναι η εξυπηρέτηση του χρέους και όχι άλλες δαπάνες.

Η κατάσταση για την Ελλάδα, πάντως, δεν κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική ως προς τις ανάγκες ρευστότητας, καθώς, μετά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, οι πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες της είναι αρκετά περιορισμένες. Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται να αντλήσει μεγάλα ποσά από τις αγορές, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ευρωζώνης. Αστερίσκος είναι πάντως η περίοδος μετά το 2030, όπου θα υπάρξουν μεγάλες αποπληρωμές του χρέους.

Πού έγκειται η επιτυχία της μεταπρογραμματικής περιόδου;

Για τις Βρυξέλλες, η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και η βιώσιμη ανάπτυξη της προϋποθέτει δύο στοιχεία: από τη μία, ένα αξιόπιστο πακέτο από το Eurogroup και έπειτα συνέχιση της εκτέλεσης των μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα.

Στη δημιουργία του μοντέλου μεταπρογραμματικής επιτήρησης, οι Βρυξέλλες θεωρούν πως η Ελλάδα πρέπει να αισθάνεται ότι ανταμείβεται για τις μεταρρυθμιστικές θυσίες της και την ίδια στιγμή να μην χαλαρώνει τις οικονομικές της προσπάθειες και πολιτικές, επιστρέφοντας στις κακές πρακτικές.

Το μεγάλο στοίχημα στη μεταπρογραμματική περίοδο είναι η συνεχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα, όπως η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών, όμως τα οφέλη τους δεν μπορούν να γίνουν ορατά σε τρία έτη, καθώς είναι διαδικασίες που μπορούν να διαρκέσουν από πέντε έως δέκα έτη.

Δεδομένου ότι όλοι οι επενδυτές εξετάζουν ποιες είναι οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας την περίοδο 2030-2035, που είναι αυτό που βλέπουν οι αγορές, οι θεσμοί επιχειρούν να δομήσουν μια συμφωνία με τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια των αγορών, βεβαιώνοντάς τις πως η Ελλάδα βρίσκεται σε μια βιώσιμη πορεία.

Χρέος

Για τα μέτρα χρέους, γίνεται προσπάθεια αναπροσαρμογής των πληρωμών των δανείων του EFSF έως 15 χρόνια, ώστε να μετακινηθούν οι αποπληρωμές τους όσο το δυνατόν πιο πίσω, πέρα ​​από το 2030. Στις προτάσεις που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται και η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ με χρήση διαθέσιμων κονδυλίων του ESM, ώστε να εξαγοραστεί το πιο ακριβό μέρος του ελληνικού χρέους και να αντικατασταθεί με φθηνότερα δάνεια.

Μεσοπρόθεσμα, υπάρχει η πρόταση για επιστροφή των εσόδων από SMPs και Anfa (κέρδη κεντρικών τραπεζών από τον ελληνικό δανεισμό) και εξάλειψη του επιταχυνόμενου επιτοκίου, καθώς το Ευρωσύστημα είχε αγοράσει ελληνικά δάνεια με έκπτωση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σταδιακά μέχρι το 2020. Η ιδέα είναι να επιστραφούν τα κέρδη σε τέσσερις ετήσιες δόσεις υπό τον όρο ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις, ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ ετησίως.

Ενισχυμένη εποπτεία με δυνατότητα «εντεινόμενης πίεσης» όταν υπάρχει χαλάρωση

Μεγάλη ανησυχία στις Βρυξέλλες υπάρχει πάντως αναφορικά με την προοπτική χαλάρωσης από την πλευρά του Δημοσίου και επιστροφής στις παλιές πρακτικές. Για το λόγο αυτό, προετοιμάζεται σειρά μέτρων που θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης που ετοίμασε η ίδια η κυβέρνηση, η αποστολή τεχνικών στην Ελλάδα για υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων, τα έξυπνα μέτρα για το χρέος, που παρέχουν κίνητρα συνέχισης των προσπαθειών και η ενισχυμένη εποπτεία που θα χρησιμοποιηθεί, η οποία δεν θα αποτελεί νέο πρόγραμμα, αλλά θα έχει αρκετά εντονότερη μορφή από τις επιτηρήσεις άλλων κρατών.

Η «ενισχυμένη εποπτεία» δεν είναι ένα πρόγραμμα, αλλά επιτρέπει πιο στενή παρακολούθηση, με:

- Τριμηνιαίες εκθέσεις προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- Συμμετοχή σε αυτή όλων των θεσμών (EKT, ESM και ΔΝΤ)

- Δυνατότητα αποφάσεων για συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις και

- Δυνατότητα «εντεινόμενης πίεσης», στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα.

Αποτροπή ιδιωτικών συμφερόντων και της επιρροής τους στο Δημόσιο

Πάντως, ενδιαφέρον έχει πως οι Βρυξέλλες προσανατολίζονται προς την καταπολέμηση των «κατεστημένων συμφερόντων», τα οποία υπάρχουν τόσο στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, και ασκούν πίεση για λήψη πολιτικών αποφάσεων, που συμφέρουν τους ίδιους και όχι το κράτος. Ο αξιωματούχος τόνισε πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των θεσμών να καταπολεμηθεί η επιρροή τους, υλοποιώντας διαφορετικές μεταρρυθμίσεις.

Αρχικά, είναι στόχος των θεσμών να υπάρξει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής και εκτελεστικής εξουσίας. Ναι μεν η πολιτική ηγεσία έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει νόμους που αφορούν στη φορολογία, η συλλογή των φόρων όμως γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία της πολιτικής. Άλλοι τομείς αφορούν για παράδειγμα τον τομέα της ενέργειας, όπου οι τιμές θέτονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και όχι το υπουργείο.

Σημαντικό είναι επίσης να υπάρξει μια επαρκής και μη πολιτικοποιημένη στελέχωση στο Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των τεχνικών αποστολών πως ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας διοίκησης ήταν στελεχωμένο με πολιτικά κριτήρια, από τις υψηλότερες βαθμίδες στις χαμηλότερες, το οποίο αντικαθίσταται κάθε φορά που υπήρχε νέος υπουργός. Στόχος τώρα είναι η θέσπιση ενός ξεκάθαρου πλαισίου συμβολαίων περιορισμένου χρόνου.

Τέλος, οι Βρυξέλλες βλέπουν πως υπάρχουν ήδη πολλά συμφέροντα που ασκούν πιέσεις στους υπουργούς για την ανάκληση μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει, οι θεσμοί όμως φαίνονται προσηλωμένοι στη διατήρηση και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

back to top

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν στα σκουπίδια όλα τα έπιπλα του σπιτιού

19 August, 2018

Το περιστατικό έγινε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Το οδόστρωμα θύμιζε έκθεση επίπλων  Κανα...

Χαλκιδική: Συνελήφθη 36χρονος με 5 αναπτήρες κοντά σε περιοχή με πυρκαγιά

19 August, 2018

Ο 36χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για εμπρησμό – Εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, κοντά σε πυρκαγιά  ...

Τι είναι το Χατζ που φέρνει εκατομμύρια προσκυνητές στη Μέκκα

19 August, 2018

Το μουσουλμανικό προσκύνημα -γνωστό και ως Χάτζ- ξεκινά σήμερα στη Μέκκα. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακ...

Το ματς που άρχισε με καθυστέρηση 7 λεπτών για έναν απίθανο λόγο

19 August, 2018

Η σέντρα στο παιχνίδι της Παρασκευής ανάμεσα στην Ντέμπρετσεν και την ΜΤΚ για το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας καθυστέρησε κα...

Εντοπίστηκε σώα η 21χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν στην Κύμη

19 August, 2018

Το Λιμενικό την εντόπισε ένα ναυτικό μίλι νότια του λιμενοβραχίονα – Η ίδια υποστήριξε ότι παρασύρθηκε από τα θαλάσια ρε...

Κόνιτσα: Άγνωστοι έκλεψαν 11 εικόνες σημαντικής αρχαιολογικής αξίας από εκκλησία

19 August, 2018

Το περιστατικό έγινε στο χωριό Αγία Βαρβάρα – Οι κάτοικοι κατάλαβαν το περιστατικό χθες και ειδοποίησαν τις αρχές  ...

Τα τρία θέματα που συζήτησαν Μέρκελ και Πούτιν στο Βρανδεμβούργο

19 August, 2018

Εν όψει των πολλών πολύ σοβαρών συγκρούσεων παγκοσμίως, η συνεργασία με τη Ρωσία είναι απαραίτητη, τόνισε η καγκελάριος ...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά και Βόρειο Αιγαίο

19 August, 2018

Δείτε ποιες περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό – Τι συνιστά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ...

Γ. Τσίπρας: Καθαρή έξοδος σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα

19 August, 2018

Τη σημασία της ολοκλήρωσης του ελληνικού προγράμματος και της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια και τις προτεραιότητες της ...

Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης

19 August, 2018

Ο σεισμός έγινε στις 8.45 πμ - Το επίκεντρο βρίσκεται 41 χλμ ανατολικά της Σαντορίνης  Σεισ...

Ξεπέρασαν τους 350 οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Ινδία

19 August, 2018

Σε 357 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις μεγαλύτερες πλημμύρες που έχουν πλήξει εδώ και έναν αιώνα το κρατίδιο Κεράλα ...

Απορρίπτουν την πρόταση του Ολυμπιακού Ουνιόν και Σολδάνο

19 August, 2018

Απορρίπτουν την πρόταση του Ολυμπιακού Ουνιόν και Σολδάνο – NewsbeastΣήμερα δεν υπάρχει γνωστή γιορτήΣύμφωνα με νέο ρεπο...

Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 22χρονο που αγνοείται στο ναυάγιο στις Οινούσσες

19 August, 2018

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμή οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του 22χρονου Ελληνοαμερικ...

Πώς φτάσαμε από το Καστελόριζο στο τέλος των μνημονίων

19 August, 2018

Ήταν Οκτώβριος του 2009 όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου ταξίδεψε στο Λουξεμβούργο για να συμμ...

Σε απεργία καλούν τρία κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

19 August, 2018

Τρία από τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κάλεσαν χθες τον πληθυσμό σε απεργία από την προσεχή Τρ...

Έγκλημα στου Φιλοπάππου: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων του 25χρονου

19 August, 2018

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των τριών δραστών τη...

Νέος ισχυρός σεισμός στο νησί Λομπόκ της Ινδονησίας

19 August, 2018

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε την Κυριακή στο νησί Λομπόκ της Ινδονησίας, όπου ένας σεισμός νωρίτερα αυτόν το μή...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

CELEBNEWS.GR

oikonomia.gr

CARSNEWS

FIBERNews.GR